Domov > Šola

Naša šola

Podstrani

Zakonodaja

Ko se zgodi, da se svetova učiteljev in dijakov ali staršev vrtita vsak na svojo stran, se moramo spomniti na pravilnike in pravila, ki porušeno ravnotežje vedno znova vrnejo na utečene in varne tirnice. Pri tem si pomagamo s:

 

Vlada RS je dne 12.12. 2023 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin« (št. 01403-148/2023/4), v katerem je v tretji točki 1. člena zgoraj navedenega Sklepa določeno, da je Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin pravni naslednik javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (št. 022-01/92-5 z dne 30. januarja 1992 in št. 601-1/92 z dne 10. februarja 1992).

Posledično se povsod v Šolskih pravilih, Šolskih pravilih ocenjevanja in v šolskem koledarju SŠGT Celje nadomesti s SIC Alme M. Karlin.

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content