Domov > Šola > Organi šole

Naša šola

Podstrani

Svet staršev

Svet staršev sestavlja po en predstavnik iz vsakega razreda ter vzgojne skupine, ki jih izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Predvidoma imamo 2 sestanka sveta staršev v posameznem šolskem letu. 

Na prvem sestanku staršem predstavimo šolska pravila: s šolskim koledarjem, s Pravilnikom o šolskem redu in odgovorimo na morebitna vprašanja staršev.

 

Pripombe in predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli bo svet staršev posredoval ravnatelju, učiteljskemu zboru, lahko pa tudi drugim organom šole.

Zapisniki sestankov

Šolsko leto 2022/2023

Za tekoče leto ni zapisnika.

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content