Domov > Šola > Organi šole

Naša šola

Podstrani

Svet staršev

Svet staršev sestavlja po en predstavnik iz vsakega razreda ter vzgojne skupine, ki jih izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Predvidoma imamo 2 sestanka sveta staršev v posameznem šolskem letu. 

Na prvem sestanku staršem predstavimo šolska pravila: s šolskim koledarjem, s Pravilnikom o šolskem redu in odgovorimo na morebitna vprašanja staršev.

 

Pripombe in predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli bo svet staršev posredoval ravnatelju, učiteljskemu zboru, lahko pa tudi drugim organom šole.

Zapisniki sestankov

Šolsko leto 2022/2023

Za tekoče leto ni zapisnika.

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content