Domov > Šola

Naša šola

Podstrani

MIC

Zavedamo se pomembnosti povezanosti z okoljem, posebej z gospodarstvom, zato v Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje že več kot 50 let izobražujemo s posluhom za potrebe trga dela. 

 

 

Naši dijaki strokovna in druga znanja ter veščine pridobivajo pri pouku, številnih interesnih dejavnostih, v šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih, svoje bodoče poklice pa že od prvega letnika spoznavajo tudi preko praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.  

 

 

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je organizacijska enota Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. MIC je stičišče izobraževanja, usposabljanja, prakse in razvoja. Nastal je zaradi potrebe po čim bolj učinkovitem prepletanju teorije in prakse, krepitvi povezav z gospodarstvom in drugimi partnerji, z njim se lažje in še hitreje odzivamo na potrebe trga. 

Dejavnosti MIC-a:

 • krepitev sodelovanja z gospodarstvom, zbornicami in lokalno skupnostjo,
 • tržna dejavnost na področju turizma in gostinstva,
 • svetovanje,
 • nadzor kakovosti,
 • formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih,
 • spodbujanje za poklicno in strokovno izobraževanje — promocija poklicev,
 • izredno izobraževanje in usposabljanje (izobraževanje odraslih),
 • izobraževanje in usposabljanje brezposelnih in težje zaposljivih,
 • izobraževanje in usposabljanje za podjetja,
 • praktično usposabljanje,
 • funkcionalna usposabljanja (NPK, tečaji, seminarji, ipd.),
 • projektno delo (nacionalni in mednarodni projekti),
 • izmenjava dobrih praks in znanj,
 • ozaveščanje o pomenu zdravega življenja (s poudarkom na zdravi prehrani) in skrb za okolje,
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom.

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content