Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

Projekti MIC

Usposabljanje za pomočnika kuharja

Medpodjetniški izobraževalni center Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje je bil z letom 2018 vpisan v register zunanjih izvajalcev Praktičnih programov za spodbujanje zaposlovanja Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Namen praktičnih programov za spodbujanje zaposlovanja (v MIC) je povečanje zaposljivosti in izboljšanje pogojev vstopa na trg dela brezposelnim osebam, s pridobitvijo novih znanj, veščin in spretnosti ter boljšo usposobljenostjo za opravljanje konkretnih del in nalog na določenem delovnem mestu. 

 

Program Usposabljanje za pomočnika kuharja v MIC-u se izvaja v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja najprej pri izbranem izvajalcu v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), kjer vključeni pridobijo dodatna ali poglobijo že pridobljena znanja, veščine in spretnosti. V nadaljevanju sledi  3-mesečno praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki poteka pod strokovnim vodstvom mentorja s strani delodajalec in somentorja iz MIC-a.

 

Dodana vrednost programa kuharski pomočnik/-ca je v njegovem pristopu usposabljanja, saj lahko vključena oseba osvojeno znanje iz teorije in prakse nato preizkusi pri delu na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Vključitev v delovno okolje osebi poveča zaposlitvene možnosti. 

Usposabljanje mentorjev PUD

V okviru programa Usposabljanja mentorjev 2021-2023 izvajamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje usposabljanja za bodoče mentorje dijakom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. 

 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom za izvajanje PUD. 

 

Usposabljanje poteka v skupini od 13 udeležencev in obsega 36-urni program zgoščen na predvidoma 4 dni, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo projektne naloge. 

 

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. 

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content