Domov > Šola > Organi šole

Naša šola

Podstrani

Svet zavoda

Svet zavoda sprejme LDN šole in poročilo o njegovi uresničitvi, obravnava finančno poročilo, učno vzgojne rezultate in morebitno vzgojno problematiko ter sodeluje pri vpisnem postopku.

 

Če je potrebno, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev.

Člani

V svetu šole so v šolskem letu 2022/23 naslednji člani:

 • predstavnik ustanovitelja: Davor Brezinščak
 • predstavnica ustanovitelja: Simona Pompe
 • predstavnik Mestne občine: Celje Mitja Pišek
 • predstavnica sveta staršev: Jožica Zagoričnik
 • predstavnica sveta staršev: Nataša Koražija
 • predstavnica sveta staršev: Cilka Perc
 • predstavnik delavcev šole: Boštjan Bezgovšek
 • predstavnica delavcev šole: Lidija Kokol
 • predstavnica delavcev šole: Marija Mojca Pirh
 • predstavnica delavcev šole: Vida Strašek Čokl
 • predstavnica delavcev šole: Maja Štukelj
 • predstavnica dijakov: Hana Cigole
 • predstavnica dijakov: Anja Jeran

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content