Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

PCVIZ

Projekt z naslovom Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju je razpisal Center RS za poklicno izobraževanje. Naša šola je bila izbrana kot eden izmed 15 vzgojno izobraževalnih zavodov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bomo v obdobju od junija 2022 do oktobra 2023 sodelovale pri izvajanju aktivnosti projekta. Namen projekta je oblikovanje celostnega programa ozaveščanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter podpora vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ), ki izvajajo srednje poklicno in strokovno izobraževanje, na poti k celostnemu preoblikovanju v smeri trajnostnega načina delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa.

 

Cilj programa je usmerjen v celostno preoblikovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov ma poti k trajnostnemu načinu delovanja VIZ, kar pomeni sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v poklicno in strokovno izobraževanje.

 

Spodbujali bomo pripravo primerov dobrih praks, ki bodo vključevali aktualno tematiko s področja podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, medpredmetno sodelovanje, aktivno delovanje udeležencev izobraževanja ter smiselno povezovanje s partnerji iz lokalnega in/ali globalnega okolja.

Sodelujoči v projektu

  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Center RS za poklicno izobraževanje
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Andragoški center Republike Slovenije
  • Center šolskih in obšolskih dejavnosti

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  
Accessibility

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt