DomovIzobraževanje

Izobraževanje

Podstrani

PUD

Vzgojno-izobraževalni proces je sistematično organizirana dejavnost, v kateri dijaki oz. kandidati (v nadaljevanju dijaki) usvajajo znanja ter razvijajo spretnosti, veščine in pridobivajo delovne navade.

Izobraževanje (in vzgoja) poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih predmetov (oz. modulov), predmetov (oz. modulov) praktičnega pouka, v okviru interesnih dejavnosti in seveda praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, kjer dijaki praktično uporabijo v šoli pridobljena znanja, spretnosti, veščine in delovne navade ter jih nadgradijo.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu je za dijake obvezno. Uspešno opravljeno usposabljanje je pogoj za napredovanje v višji letnik oz. za zaključek izobraževanja.

Obrazci

PUD po programih

Terminski načrt PUD

Navodila pred odhodom na PUD

Izbira učnega mesta pri delodajalcu je dijakova izbira. Izpolnjena morata biti dva temeljna pogoja, in sicer, da ima delodajalec primerno učno mesto, ki je verificirano s strani pristojnih zbornic, kar pomeni, da je materialno in kadrovsko primerno. (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. list RS, 79/2006) 

Strokovni sodelavci

 Strokovni sodelavci Srednje šole za gostinsko in turizem Celje so podjetja in organizacije, ki imajo s šolo sklenjeno pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Seznam je objavljen na šolski oglasni deski. 

 

Prepoznali jih boste po certifikatu Strokovni sodelavci Srednje šole za gostinstvo in turizem pri izobraževanju. 

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content