Domov > Šola

Naša šola

Podstrani

Skupnost dijakov

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško ter širšo šolsko problematiko. Dijake naše šole povezuje z mnogimi projekti, predstavitvami, akcijami in zunanjimi organizacijami.

 

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

Splošne informacije

Predsednica Skupnosti dijakov je Hana Cigole (4. b).

Predstavnika dijakov v Svetu šole sta Hana Cigole (4. b) in Anja Jeran (3. b). 

Predstavnica v komisiji za šolski sklad je Eva Pirh (3. a).

Predstavnik v komisiji za kakovost je Jakob Mihevc (2. a) .

Predstavnik v komisiji za prehrano je  Patrik Perc (4. c).

Predstavnici v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) sta Hana Cigole in Anja Jeran.

Mentorica Skupnosti dijakov je učiteljica Urška Močnik.

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content