Domov > Šola

Naša šola

Podstrani

Knjižnica

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (Knjižnica)

Kosovelova ulica 2, 3000 Celje

Telefon: 03 42 55 487

Knjižničarka: Melita Požežnik, prof.

E-pošta: melita.pozeznik@ssgt.si

 

Knjižnica SŠGT Celje je odprta vsak šolski dan od 7.30 do 10.45 in od 11.15 do 13.15.

Poslovanje šolske knjižnice

Članstvo

Ob vpisu na šolo postane vsak dijak član šolske knjižnice.

Uporabniki knjižnice so tudi zaposleni na šoli, člani knjižnice pa lahko postanejo tudi občani.

Izposoja

Uporabniki lahko uporabljajo knjižnično gradivo v čitalnici ali pa si ga izposodijo na dom.

Knjižno gradivo se izposoja za 14 dni, neknjižno gradivo pa za 7 dni.

Vsak član je odgovoren za izposojeno gradivo. Uporabniki so dolžni paziti, da knjižničnega gradiva ne umažejo ali poškodujejo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo bralec nadomesti z novim.

Gradivo je možno podaljševati (razen domačega branja).

Ob koncu šolskega leta je treba vse gradivo vrniti v knjižnico. Dijaki si lahko po predhodnem dogovoru s knjižničarko gradivo izposodijo čez počitnice.

Dejavnosti knjižnice

Cilj šolske knjižnice je pridobiti čim več aktivnih obiskovalcev, ki bodo z udejstvovanjem v njenih dejavnostih uresničevali svoje želje in potrebe. Knjižnica je vključena v vsa področja šolskega življenja in dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

Nabava gradiva

Nabava gradiva podpira učni načrt pri vseh predmetnih področjih in poteka v sodelovanju s profesorji in ravnateljem šole. Naš aktivni knjižni fond je razporejen po UDK-sistemu.

 

Knjižnica ima najnovejšo strokovno literaturo, leposlovje, priročnike, revije in časopise, serijsko multimedijsko gradivo avdio- in videokasete, zgoščenke, devedeje.

Knjižnično informacijska znanja

Pedagoško dejavnost knjižničarka uresničuje v okviru predmeta knjižnično informacijsko znanja (1. letniki).

V programih gastronomsko turistični tehnik in gastronomski tehnik se izvedejo 3 ure, v programu gastronom hotelir pa 2 uri. 

  

 V okviru teh ur se dijaki seznanijo:

  • s knjižničnim redom,
  • z vrstami gradiva v šolski knjižnici,
  • z načinom postavitve gradiva (sistem UDK),
  • z načini iskanja gradiva (COBISS).
Izposoja

Izposoja je avtomatizirana in poteka v programu Cobiss3. Uporabnikom knjižnice so za izposojo na voljo vsa knjižnična gradiva, tudi časopisi in revije.

Obdelavo gradiva

Računalniški katalog naše knjižnice (lokalna baza) je vključen v vzajemni katalog (vzajemna, skupna baza). V Sloveniji se ta vzajemni katalog imenuje COBISS, ki obstaja od leta 1988. Zanj skrbi Inštitut informacijskih znanosti Maribor (IZUM).

Polnopravno članstvo v  Cobiss-u https://www.cobiss.si/  nam omogoča brskanje po katalogu domače knjižnice in vseh drugih knjižnic, vključenih v ta informacijski sistem.

Učbeniški sklad

Šola omogoča vsem dijakom, da si izposodijo učbenike za celotno šolsko leto. Obrabnina za učbenike znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Melita Požežnik.

Projekt Rastem s knjigo

Nacionalni projekt Javne agencije RS za knjigo (JAK) izvajamo od šolskega leta 2010/2011, ko so ga po dobrem sprejemu v osnovnih šolah razširili še na srednje šole.

 

Učence 7. razreda in dijake 1. letnika želijo s projektom spodbuditi k branju kakovostnega domačega mladinskega leposlovja in jih motivirati za obisk splošnih knjižnic. Natečajna komisija vsako šolsko leto izbere po eno knjigo za učence in eno za dijake.

 

Projekt se začne 8. septembra, na mednarodni dan pismenosti.

 

Projekt uspešno izvajamo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. Vsebine projekta jeseni združimo z urami KIZ-a. Naši prvošolci spoznajo šolsko knjižnico, nato pa obiščejo še celjsko knjižnico, kjer spoznajo projekt in si pod strokovnim vodstvom ogledajo prostore bogato založene knjižnice. Na koncu prejmejo darilno knjigo. Profesorice slovenščine to vsako leto umestijo na seznam domačega branja.

 

Več o projektu: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content