DomovIzobraževanje

Izobraževanje

Podstrani

EGD oddelki

Prvi oddelek z evropsko in globalno dimenzijo smo na SŠGT Celje uvedli v šolskem letu 2006/07, pod okriljem Zavoda za šolstvo.

V oddelkih EGD dajemo prednost novostim pri oblikah in metodah dela. Največji poudarek dajemo projektnemu učnemu delu, pri čemer izbiramo teme na podlagi interesov dijakov in aktualnih izzivov, ki se pojavljajo vsako leto pri šolskem delu (izvedba dneva turizma, projektni dnevi, roditeljski sestanki, sodelovanje s partnerskimi šolami iz Slovenije in tujine, EPAS).

 

Učitelji v teh oddelkih uvajamo timsko načrtovanje in izvajanje nekaterih ur/vsebin, predvsem pa skupaj z dijaki usvajamo prvine projektnega učenja. V delo vključujemo tudi naravnega govorca, kar pripomore k razvijanju strokovne pismenosti v tujih jezikih, poleg slovenskega jezika.

Pri dijakih spodbujamo odgovornost, ustvarjalnost in inovativnost. Načrt dela v EGD oddelkih predvideva dodatne strokovne ekskurzije. Dijaki se srečujejo s svojimi vrstniki iz partnerskih šol v Sloveniji in tujini. S tem dijaki razvijajo socialne in medkulturne kompetence.

 

V vsakem oddelku po letnikih je predviden en projektni dan (Celje, Slovenija, EU, Dan turizma), dodatna strokovna ekskurzija, tujejezične tematske delavnice, sodelovanje z Mednarodno pisarno SŠGT Celje – učna ura z učitelji partnerskih šol iz tujine ter učne ure (30 ur) ruščine v tretjem letniku.

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content