Prijava v sistem

Po prijavi v spletni informacijski sistem šole boste lahko dostopali do personaliziranih vsebin in urejali strani za katere imate potrebna pooblastila.

Vabimo vas k ogledu video navodil za izvedbo željenega opravila.