Srečko LEŠEK

Telefon:
03 / 42 55 467
Prostor:
236
Razrednik:
Pogovorne ure:
torek, 11.00 -11.45
Svetovalne ure:
pon. 13.15 - 14.00