Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje: Osebni profil