Svet staršev

Osnovno poslanstvo šole sta izobraževanje in vzgoja. Procesa lahko potekata kakovostno le, če naveza šola-dijak-starš dobro deluje. Lahko se pohvalimo, da je naše sodelovanje z starši vzorno.

Starši posameznih oddelkov izberejo predstavnike, ki jih zastopajo v Svetu staršev, ta pa ima predstavnike v Svetu zavoda, kot najvišjem organu šole.