Skupnost dijakov

 

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

 

Predsednik Skupnosti dijakov je Filip Burnik (4. a), podpredsednica Marjeta Tržan (4. a).

Predstavnika dijakov v Svetu šole sta Filip Burnik (4. a) in Jerneja Lobnikar (4. b).

Predstavnika v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) sta Filip Burnik (4. a) in Marjeta Tržan (4. a).

Mentorica Skupnosti dijakov: Urška Močnik, prof.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018

V tekočem šolskem letu načrtujemo:

-       izvolitev predsednika/predsednice,

-       izvolitev predstavnikov v organe šole (Svet šole, Šolski sklad, Komisija za kakovost, Komisija za prehrano),

-       informiranje dijakov o njihovih dolžnostih in pravicah,

-       širjenje kulture dobrih odnosov,

-       predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih Mednarodne pisarne,

-       predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih lokalnih mladinskih centrov in sorodnih organizacij,

-       organizacijo izdaje dijaških izkaznic (v sodelovanju s knjižničarko Melito Požežnik),

-       organizacijo plesnih vaj in zaključnega plesa (v sodelovanju s Sabino Snedic),

-       sodelovanje v delu DOS (Dijaška organizacija Slovenije),

-       redne sestanke na katerih se rešuje tekoča problematika (prevozi, prehrana, dogodki na šoli ipd.); sestanke bo vodil-a predsednik, vloga mentorice bo, kot že nekaj let, izključno svetovalna.

 

Zapisniki sestankov

  • Zapisnik uvodnega sestanka
  • Zapisnik drugega sestanka
  • Zapisnik tretjega sestanka