Skupnost dijakov

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Predsednik Skupnosti dijakov je Gašper Starina (3. č), podpredsednik in zapisnikar pa Žiga Veršec (3. b).

Vodstvo Skupnosti dijakov in fotografija z g. ravnateljem in mentorjem

Aleš Kurnik (3. č) dosedanji predstavnik šole v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) je postal član Predsedstva DOS in predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje, šolski predstavnici v DOS pa sta v letošnjem šolskem letu Sabina Bastelj in Anja Lesjak (obe 3. č).

mentor Skupnosti dijakov:

Aleš Brod, prof.