Nacionalni projekti

Posebej ponosni smo na projekte, ki smo jih razvili sami, izvajamo pa jih  sami ali s partnerskemi organizacijami. Njihova dolgoletna tradicija in sprejetost med dijaki, učitelji, starši pa tudi v lokalnem (in širšem) okolju  so najboljši pokazatelj, da smo na pravi poti. Med njimi so projekti oddelka z evropsko in globalno dimenzijo, 3-Kons, Dan turizma in Eko dan.

Projekti Učitelj svetovalec, Skriti zaklad, Projekt ESS in MŠŠ  "Skupaj izobražujmo za prihodnost" nastajajo v sodelovanju z ministrstvom in drugimi strokovnimi organi.

V letošnjem letu velja izpostaviti projekta 3-KONS in Pozdrav ptic miru.