Slovenska mreža zdravih šol

Zdrava šola je šola, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovira zdravje. Odločili smo se, da bomo z različnimi dejavnostmi spodbujali, omogočili in krepili zdravje dijakov, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Bolj ko so področja uravnotežena, boljša sta počutje in zdravje, tako posameznika kot skupnosti.

Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Rdeča nit v šolskem letu 2017/18 je KULTURA DOBRIH ODNOSOV.

CILJI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

  1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh dijakov s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
  2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in dijaki, učitelji med seboj ter med dijaki.
  3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, dijakom in staršem.
  4. Vse dijake bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
  5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
  6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
  7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
  8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
  9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja mladostnikov.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

 

Koordinatorici: Urška Močnik in Andreja Lesjak