Mednarodni projekti

Leta 2002 je naša šola prvič na široko odprla vrata v Evropo in uspešno izpeljala svoj prvi mednarodni projekt, ki je utrl pot številnim drugim projektom v okviru evropskih programov Leonardo da Vinci (mobilnost dijakov in učiteljev/mentorjev, projekt jezikovnih znanj), Mladi v akciji ter Eko šola. V slabih 8 letih smo navezali  prijateljske stike s partnerji v  Nemčiji, Avstriji, Španiji, Italiji, Irski, Veliki Britaniji, Franciji, Belgiji, Norveški, Estoniji, Latviji in na Poljskem.

Danes predstavljajo mednarodne aktivnosti sestavni del življenja na šoli. Z njimi smo že več kot 200 udeležencem pomagali pridobiti dragocene poklicne in življenjske izkušnje v tujini.

V letošnjem letu velja izpostaviti projekta Leonardo da Vinci in Eko šola.