Šolski koledar

Šolski koledar za tekoče šolsko leto sprejme minister za šolstvo in šport. V njem so natančneje določene šolske počitnice, čas izpitov, konec pouka … Točne datume za opravljanje izpitov in datume, povezane z delovanjem šole, določi šola v svojem koledarju. Na tem mestu objavljamo povezavi do obeh koledarjev.