Poročilo komisijie za kakovost 2010/11

Objavljeno 20.03.2012 ob 12:41 v naslednjih kategorijah: Komisija za kakovost

Letno poročilo komisije za kakovost SŠGT Celje 2010/11

1. Pravne podlage

-          Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11);

-          Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/06),

-          Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. list RS, št. 8/08),

-          Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 60/10).

 

Komisija za kakovost

Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) je bila imenovana v šolskem letu 2010/11 komisija za kakovost v naslednji sestavi:

 

  1. Predsednik: Natali Borinc,  nadomešča jo Iztok Leskovar ravnatelj šole;

 

  1. Član: Boštjan Bezgovšek, strokovna delavka šole;

 

  1. Članica: Melita Požežnik, strokovna delavka šole;

 

  1. Član: Peter Zaveršek,(Gostišče Francl);

 

  1. Član: Klemen Očko, predstavnik dijakov;

 

  1. Član: Milana Gombač, predstavnica staršev.

 

Komisija se je med šolskim letom sestala trikrat. Na uvodnem sestanku v oktobru je sprejela Letni načrt za šol. leto 2010/11. Na podlagi priporočil Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje je komisija v šolskem letu 2010/11 spremljala tri kazalce:

-          sodelovanje z šolami iz drugih držav in izvajanje različnih projektov doma in v tujini,

-          umeščanje šole v lokalno okolje,

-          spodbujanje delodajalcev – mentorjev dijakom na PUD za pridobitev mentorskega certifikata.

 

V okviru projekta Leonardo da Vinci –mobilnost  smo podpisali pogodbo kot nosilec in koordinator v skupnem projektu 4 slovenskih srednjih šol za gostinstvo in turizem pod naslovom »Dvig kakovosti usposabljanja preko evropskih učnih poti –II«.  Pod okrilje smo sprejeli tudi dijake drugih šol in jih popeljali v svet, kjer so si pridobivali izkušnje. Ti so so odpotovali v Španijo, kraj Estepona, kjer so  v petzvezdničnem hotelu znane verige hotelov Kempinski opravili PUD.

 

Prijavili smo se na razpis projektov  Leonardo da Vinci Prenos inovacij in ga dobili. Izvajali ga bomo v naslednjem šolskem letu.

V okviru mednarodnega sodelovanja šol smo sodelovali z Turistično šolo iz Beljaka na avstijskem Koroškem in šolo iz Pule. Za njih smo organiziral tudi strokovne ekskurzije in strokovne oglede. Obisk smi jim vrnili in bili tudi mi(naši dijaki) njihovi gostje.

V okviru UNESCO ASPnet SLOVENIJA in EKO šole smo sodelovali pri številnih nacionalnih projektih, kar je razvidno na spletni strani šole.

V preteklem šolskem letu smo opozorili delodajalce, pri katerih so naši dijaki na praktičnem usposabljanju, da se pripravljajo spremembe v zakonodaji. Tako smo preverili, koliko delodajalcev izpolnjuje pogoje za verifikacijo učnih mest, oz. koliko jih učno mesto že ima verificirano. Ker smo ugotovili, da je le teh zelo malo, smo se povezali z gospodarsko zbornico in ŠC Celje in pod okriljem projekta MUNUS 2 izvedli izobraževanje za delodajalce. Seminar je potekal v aprila 2011. Žal se je seminarja udeležilo le nekaj mentorjev s področja turizma, medtem pa je bil obisk s strani gostincev bil odličen.

 

  1. 1. Poročilo o izrednem izobraževanju

 

Organizator izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanje na šoli je Sabina Snedic,  dipl. ekon.  Imenovan je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

V okviru izobraževanja odraslih (izredno izobraževanje) je bilo v šol. l. 2010/2011 skupno vpisanih 103 udeležencev v novih (Gastronomske in hotelske storitve, Gastronomija in turizem, Gastronomija) in iztekajočih se izobraževalnih programih (Gostinsko-turistični tehnik, Gostinski tehnik, Turistični tehnik, Gostinska dela (kuhar, natakar in kuhar/natakar), Kuhar, Natakar)

 

Izobraževanje je potekalo na naslednje načine:

 

I. V individualni obliki,

 

a) PTI – GASTRONOMIJA, gastronomski tehnik (1. letnik)

Oblikovana je bila skupina 4 udeležencev.

Glede na stanje prijav je bilo v začetku oktobra mišljeno, da skupine ne bo, saj je bil

pogoj za oblikovanje skupine vsaj 5 udeležencev. Na veliko željo treh udeležencev (ker

nujno rabijo V. stopnjo izobrazbe in ker gre za naše bivše dijake) je v novembru vseeno

bila oblikovana skupina. Ker so ti trije udeleženci zaposleni in ker se je izobraževanje

začelo pozneje, nimajo še opravljenih vseh obveznosti za 1. letnik. 1 udeleženka (bivša

dijakinja 1. letnika tega programa) pa se izobraževanja ni udeleževala.

b) PTI  – GASTRONOMIJA, gastronomski tehnik (2. letnik)

Oblikovana je bila skupina 8 udeležencev. Vse izpite ter druge obveznosti za 2. letnik je do konca šolskega leta opravilo 5 udeležencev (62,5 %). 3 udeleženci pa še niso opravili vseh izpitov oz. drugih obveznosti (37,5%)

Poklicno maturo je opravljajo 5 udeležencev. V celoti so poklicno maturo opravili 4 udeleženci (80,0%), 1 (20,0%) udeleženka pa še ni opravila poklicne mature v celoti, saj ji manjka še 1 izpit.

 

 

c) SPI – GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, gastronom hotelir (1. letnik in delno 2. letnik)

Oblikovana je bila skupina 17 udeležencev. Nekateri udeleženci so opravljali pridobitev poklica, nekateri pa prekvalifikacijo. Od 17 udeležencev jih je 14 bilo napotenih s strani Zavoda RS za zaposlovanje ..

 

Vse izpite ter druge obveznosti je opravilo 14 udeležencev ali 82,4 %, vseh obveznosti pa niso opravili 3 udeleženci ali 17,6%. Vendar pa 1 udeležencu manjka le 1 delni izpit, 1 udeleženka pa še ni prinesla potrdila o opravljenem praktične usposabljanju. 1 udeležencev pa ni obiskoval predavanj.

Uspeh te skupine je torej izredno dober.

 

Omeniti pa še velja, da sta 2 udeleženca (samoplačnika), ki sta opravljala prekvalifikacijo in imata delovne izkušnje v gostinstvu, opravila vse manjkajoče izpite za 2. in 3. letnik ter tudi ZI.

II. V obliki samoizobraževanja, kjer so udeleženci opravljali le izpite, lahko pa so se udeleževali govorilnih ur učiteljev. Pri večini samoizobraževalcev gre za bivše redne dijake in odrasle, ki v preteklih letih niso dokončali izobraževanja in ga sedaj zaključujejo.

 

 

Novi programi:

a) SSI: GASTRONOMIJA IN TURIZEM – 4. letnik, 24 udeležencev

b) PTI: GASTRONOMIJA – 2. letnik,  9 udeležencev

 

Stari programi:

a) PTI: GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK – 2. letnik, 3 udeleženci

b) SSI: TURISTIČNI TEHNIK – 4. letnik, 8 udeležencev

c) SSI: GOSTINSKI TEHNIK – 4. letnik, 1 udeleženec

d) SPI: GOSTINSKA DELA (kuhar) – 3. letnik, 5 udeležencev

SPI: GOSTINSKA DELA (natakar) – 3. letnik, 9 udeleženci

e) SPI: KUHAR – 3. letnik, 8 udeleženci

f) SPI: NATAKAR – 3. letnik, 7 udeležencev

 

Skupno je izobraževanje uspešno zaključilo:

-          8 udeležencev, ki je izobraževanje zaključilo z POM

-          10 udeležencev, ki je izobraževanje zaključilo z ZI

 

Kakovost izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja pri posameznem organizacijskem modelu se spremlja na pedagoških konferencah, na podlagi rezultatov poklicne mature in zaključnih izpitov ter po analizah s sestanki udeležencev. Delo poteka po osebnem izobraževalnem načrtu za vsakega udeleženca.  Za udeležence so organizirane skupinske in individualne konzultacije. Udeležence se posebej seznanja s tehnikami učenja, zagotavljajo pa se jim tudi ustrezni učni viri (pisno gradivo na konzultacijah, knjižnica, domača spletna stran šole).

Rezultati izobraževanja so primerljivi z rednimi izobraževalnimi programi, včasih so celo boljši. Strokovni delavci - učitelji, ki sodelujejo pri načrtovanju  ali izvajanju izrednega izobraževanja so ustrezno  usposobljeni, kakor narekuje zakonodaja. Svoje znanje izpopolnjujejo v programih stalnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja.

 

Celje, september  2011                              Predsednik komisije za kakovost: Iztok Leskovar

Kuharski krožek

Na naši šoli se poleg mnogih dejavnosti odvija tudi krožek kuharstva, ki ga vodi ga. Cecilija Božnik, kjer se bodoči turisti učijo osnov kuharstva in peke.

V decembru so bili še zelo ustvarjalni, saj so pekli božične piškotke, medenjake, čokoladne poljubčke, orehove klobučke, lešnikove kupe in še mnogo drugih posladkov. Oblivali so jih z ...

Novoletno voščilo

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši in profesorji!

Za nami je razgibano leto, v katerem smo skupaj naredili veliko lepega. Za minulo delo lahko rečem, da ste ga opravili z odliko in le želim si lahko, da bi vso to pozitivno energijo širili okoli sebe tudi v prihodnjem letu.

Pred nami so prazniki in želim vam, da jih preživite z družino ...

Odbojka dijaki

 

V četrtek, dne 20.12. 2012 bo od 8,45 do 10,00 izbirna tekma za sestavo šolske reprezentance v odbojki za dijake.

Vabljeni vsi lanskoletni igralci, ter novi igralci z dobrim znanjem odbojkarske igre.

Bojan Ovca, prof.

Vodniki in popotniki v Veroni

Vsako leto se veselimo Miklavževe ekskurzije, kot ji rečemo. Takrat se vodniki začetniki in tisti iz višjih letnikov naše šole pridružimo popotniškemu krožku na ekskurziji, ki jo pripravijo profesorji praktičnega pouka turizma. Vedno znova je lepo, vsakič odpotujemo nekam drugam in začutimo, kako žarijo lučke po različnih mestih Evrope. Letos je ...

Pomembno obvestilo bodočim študentom

Spoštovani dijaki,

Obveščamo vas, da bo prijava za vpis za študijsko leto 2013/14 skladno z 12. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu potekala preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS).
Navedeno pomeni, da kandidat, ki prijave ne bo oddal v roku, določenem z razpisom, preko ...

Vabilo na otvoritev razstave dr. Vlada Kotnika

Naš nekdanji dijak dr. Vlado Kotnik odpira novo razstavo in nas vabi nanjo!

 

Spoštovani!

Inštitut za antropološke raziskave in SNG Opera in balet Ljubljana

Vas vabita na odprtje razstave

Ljubljanska Opera na razglednicah

ki bo v sredo, 28. 11. 2012, ob 18. uri

v razstavnem prostoru pri blagajni ljubljanske Opere (stranski vhod s Cankarjeve ...

Slovenski festival vin in kulinarike

Jubilejna festivala

23. in 24. novembra sta v Grand hotelu Union v Ljubljani potekala 15. Slovenski festival vin in 5. Festival kulinarike. Na njih se je več kot 2000 obiskovalcem predstavilo preko 120 razstavljavcev - vinogradnikov, vinarjev, predstavnikov vinskih kleti, Chefov, gostincev, pridelovalcev in proizvajalcev delikates ter nekaterih ...

Obisk casinoja Faraon

Učenci 4.b, ki smo si za izbirni modul izbrali dopolnilne dejavnosti v hotelu, pod mentorstvu gospe Lidje Kokol, smo dne 20. 11. 2012 ob 12. uri obiskali Casino Faraon. Sprva so nas na recepciji seznanili z vsemi formalnostmi, ki so potrebne za vstop v casino. Nato nam je uslužbenec razkazal, opisal ter razjasnil vse igralne površine, ki jih ...

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Uvodni sestanek za letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje bo v četrtek, 8. 11. 2012, ob 11.20 v kabinetu 214. Osrednja tema tekmovanje je medgeneracijski dialog, naslov pa Z besedami in med njimi. Dijaki boste tekmovali na različnih stopnjah. Na sestanku bomo predstavili osnovno in dodatno literaturo ter se dogovorili za termine priprav. ...

Obiskali so nas osnovnošolci

V dveh dneh, 23. in 25. 10. 2012, je našo šolo obiskalo 225 učencev iz štirinajstih osnovnih šol. Pridružilo se jim je okoli 30 učiteljev in nekaj staršev. Večina jih je bilo devetošolcev, ki se letos že odločajo o svoji poklicni poti ter obiskujejo in izbirajo srednjo šolo, ki jo bodo obiskovali v naslednjih letih. Prišli pa so tudi mlajši, na ...

Dan odprtih vrat

V četrtek, 25. 10. 2012, je na naši šoli potekal dan odprtih vrat. Skozi vrata naše šole so radovedno vstopili osnovnošolci iz naslednjih šol: OŠ Frankovo, OŠ Petrovče, OŠ Blanca, OŠ Rimske Toplice, OŠ Lava, OŠ Braslovče, OŠ Gornji Grad, OŠ Frana Roša, I. osnovne šole Celje, III. osnovne šole Celje, OŠ Frana Malgaja iz Šentjurja, OŠ Nazarje in OŠ ...

Prvi letniki odkrili Ljubljano

V sredo, 24.  10. 2012, so se dijaki 1. a, b in c podali v našo prestolnico. Spoznali so, kako je izgledala antična Emona, kako so Emonci gradili stavbe in kako so živeli. Seznanili so se z navadami in običaji takratnih prebivalcev.

V Mestnem muzeju Ljubljana so si razdelili vloge in se podali na samostojni ogled širšega mestnega jedra in ob tem ...

Okusi in doživetja Kitajske

V petek, 26. oktobra 2012, ob 20.00 uri vas vabimo na večer, ki bo namenjen kulinariki in kulturi. Okušali bomo jedi kitajske kuhinje, ki jih bodo pripravili dijaki naše šole pod mentorstvom gospoda Srečka Leška. Brbončice bomo razvajali s priznanimi slovenskimi vini.

Jedilnik:

1. Dolga kitajska juha
2. Lepljiva svinjska rebrca in pražene ...

Naši dijaki odlični na GTZ

59. Gostinsko turistični zbor je potekal med 15. in 17. oktobrom 2012 v Radencih. Na njem se je na tekmovanjih v 26 kategorijah pomerilo 386 posameznikov in ekip, tako uveljavljenih strokovnjakov, kot študentov, dijakov in osnovnošolcev in njihovih mentorjev.

Na zboru je sodelovala tudi naša šola in dosegla nove odlične rezulate. Na področju ...

Ekskurzija v London

Spoštovani popotniki!

London vas pričakuje! Preberite ponudbo in se prijavite do ponedeljka, 22.10. 2012, v prostoru 314 pri prof. Ines Senica Rudnik. Cena ekskurzije je 339 €, možnost obročnega odplačevanja.

Tekmovanje iz zgodovine

XII. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Šolsko tekmovanje iz zgodovine bo potekalo v sredo, 23. 1. 2013, med 14.00 in 15.00 uro.

Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2012/13 izpeljano v soboto, 23. marca 2013 na Gimnaziji Nova Gorica. Na državnem tekmovanju lahko vsaka šola tekmuje le z eno ekipo, ki jo ...

Ekskurzija v Ljubljano za 1. a, 1. b., 1.c

V sredo, 24. 10. 2012, boste dijaki 1. a, 1. b in 1. c odšli na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Obiskali bomo Mestni muzej Ljubljana, kjer se bomo podali na voden ogled antične Emone, nato pa v manjših skupinah odkrivali mestno središče.

Odhod avtobusa s parkirišča pri hotelu Štorman bo ob 8.00. Predvidevamo, da se bomo vrnili med 15.00 in ...

3-kons 2012

Letošnji 3-kons je za nami. Tradicionalna prireditev treh šol je bila letos večja in bogatejša, saj se nam je pridružila še četrta šola s Kosovelove ulice. Poleg Srednje šole za gostinstvo in turizem, Gimnazije Celje-Center in Poslovno-komercialne šole je svoje delo na ogled postavila še Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in ...

Z Dififestom se je začel festival 3-kons

5. Festival kratkega dijaškega filma DIFIfest 2012

V četrtek, 11. 10. 2012, se je ob 19.00 že petič zapored začel festival kratkega dijaškega filma DIFIfest, z njim pa tudi festival 3-kons. Osem skupin mladih filmarjev je predstavilo svoje stvaritve na temo Hočem. Dogajanje v polni dvorani Mestnega kina Metropol Celje se je zaključilo s torto za ...

Ekodan 2012

Zdravje in dobro počutje

Zadnje sobotno septembrsko dopoldne smo preživeli zelo pestro. Z mislijo na svoje zdravje in z željo po dobrem počutju smo se odpravili vsak na svoj konec Celja. Eni smo se sprehodili do Šmartinskega jezera, drugi na Petriček, spet tretji na Celjski grad in zadnji v Švicarski vrt na Šolo za hortikulturo in vizualne ...

Naši dijaki nastopili na dveh prireditvah MČ Dolgo polje

Konec septembra in v začetku oktobra so dijaki naše šole sodelovali na dveh odmevnih prireditvah, ki so jih pripravili v Mestni četrti Dolgo polje v počastitev dvaintridesetega krajevnega praznika. Prevzeli so strežbo na tradicionalnem srečanju ukradenih otrok – ob njihovi sedemdesetletnici – ki se ga je udeležil tudi predsednik Republike ...

3-KONS 2012 napoved

Letos se bo 3-KONS odvil že petič. Tokrat bo dijaška ustvarjalnost zablestela še močneje, saj se trem šolam, ustanoviteljicam festivala, pridružuje še četrta s Kosovelove ulice. Tako to ni več festival Kosovelovih treh. 3-KONS je festival Kosovelovih štirih: Srednje šole za gostinstvo in turizem, Gimnazije Celje Center, Poslovno komercialne šole ...

Eko dan - egd oddelki

No pa je prišla sobota 29. 09. 2012, ko smo imeli na šoli EKO dan. Najprej smo se dijaki programa EGD zbrali v atriju, kjer smo se ogreli za pot do Šmartinskega jezera. Ogrevanje sta vodila Sara Jurhar in Matjaž Mandlc.

 

Po ogrevanju sta nam podrobno pot opisali Judita Anzelc in Laura Lupše natančneje sta nam povedali kje, kam in kako dolgo ...

Svetovni dan turizma 2012

Moto Svetovnega dneva turizma 2012 je "Turizem in trajnostna energija: gonilna sila trajnostnega razvoja". Za dijake in delavce naše šole je to prazničen, pouka prost dan, ki pa ga obeležimo delovno, v skladu s pregovorno pridnostjo turističnih delavcev.

Dijaki 4.b, oddelka z evropsko in globalno dimenzijo (EGD), so za svoje vrstnike pripravili ...

Obisk partnerske šole iz Pulja

V četrtek, 27. 9. 2012, so nas obiskali profesorji in dijaki Srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Dijaki 4. b smo jih sprejeli in popeljali po šoli. Udeležili so se tudi programa, ki je pri nas potekal ob svetovnem dnevu turizma. Po ogledu celjskega mestnega jedra smo se odpravili na Celjsko kočo, kjer so dijaki najprej ...

Ekodan

Star latinski izrek »Zdrav duh v zdravem telesu.« je popolnoma skladen z razmišljanjem letošnjih aktivnosti, ki se jim bomo posvetili v okviru ekošole. Odločili smo se, da bomo tako obarvali tudi ekodan, ki bo v soboto, 29. septembra 2012, izvajali pa ga bomo v Celju oz. njegovi bližnji okolici. Zdravje in dobro počutje sta namreč še kako pomembna ...

Svetovni dan turizma - napoved

V četrtek, 27. 9. 2012, bodo na šoli potekale aktivnosti ob Svetovnem dnevu turizma.

 

Program:

8.00 - 8.30 prvi krog delavnic

8.35 - 9.05 drugi krog delavnic

9.10 - 9.40 tretji krog delavnic

9.45 - 10.15 četrti krog delavnic

10.15 - 10.35 odmor za malico

10.40 - 11.00 skupni del - nastop pevskega zbora SŠGT Celje

 

Dijaki se ob 7.55 ...

Projekt zelišča

Projekt   »Zelišča«

 

Dijaki 3. č in 3. d so tudi letošnjo jesen spoznavali različna zelišča, načine gojenja, zdravilne učinke in možnosti uporabe zelišč v kuhinji in strežbi. Njihovo znanje je obogatilo predavanje znane zeliščarke.

 

Z mentorji so v soboto, 29. 9. 2012, pripravili zeliščni finger food, pice z  zeliščnimi okusi, posladkali pa ...

Otvoritev OŠ Griže

V četrtek, 6. septembra 2012, je ekipa naših dijakov z mentorjema Cecilijo Božnik in Boštjanom Bezgovškom sodelovala pri pripravi slovesne pogostitve pri otvoritvi OŠ Griže.

Poskrbeli so za pogrinjke, pripravo in postrežbo jedi in pijač ter dekorativno izrezali in naložili sadje. Obiskovalci, vključno s predsednikom Republike Slovenije, dr. ...

Roditeljski sestanki

Spoštovani starši/skrbniki naših dijakov.

Zaposleni na šoli vemo, kako pomembni so stiki s starši ali skrbniki naših dijakov. Za prve stike bomo poskrbeli mi, zato vas vabimo na 1. roditeljske sestanke.

Za dijake oddelkov 1. a, 1. b, 1. c in 2. e bo roditeljski sestanek v torek, 11. 9. ob 16.00 uri v jedilnici šole, za dijake oddelkov 1. č in 1. ...

DIFIfest 2012 - razpis

5. Festival kratkega dijaškega filma

Spoštovani mentorji, spoštovani dijaki!

 

Peti festival kratkega dijaškega filma bo potekal 11. in 12. oktobra 2012 v organizaciji Mestnega kina Metropol Celje, Mladinskega centra Celje in festivala 3-Kons. Sestavljen bo iz video delavnice ter tekmovalnega in spremljevalnega dela.

 

Video ...

Regresirani učbeniki

Obvestilo za regresiranje učbenikov iz učbeniškega sklada

Dijaki iz socialno šibkih družin imajo možnost regresiranja učbenikov iz učbeniškega sklada (znižana ali brezplačna izposoja učbenikov).

V prošnji za regresiranje učbenikov je potrebno navesti ime in priimek dijaka, domač naslov, program in letnik v katerem se izobražuje.

Prošnji je ...

Poklicna matura 2012

Slovesna podelitev spričeval poklicne mature

V ponedeljek, 9. 7. 2012, smo podelili spričevala poklicne mature. Kandidati so bili na maturi zelo uspešni. Gospod ravnatelj jim je čestital in jim zaželel uspešno nadaljevanje izobraževanja in vse dobro na poklicni poti.

 

Posebej želimo izpostaviti uspeh Anje Poznič, dijakinje 4. b razreda, ki je ...

Ob koncu pouka

Drage dijakinje in dijaki, cenjeni starši in zaposleni!

Življenje je kot prazen list papirja, na katerega pišemo svojo življensko zgodbo. Šole in starši smo tisti, ki dijakom z napotki poskušamo dopovedati, kaj in kako naj ta list dopolnijo, da bo njihovo življenje lepše. To delo velikokrat ni enostavno in zahteva od učitelja in starša veliko ...

Okusi in doživetja sveta

Tajska kulinarika in kultura

V četrtek, 14. junija 2012 vas ob 20.00 uri vabimo na večer tajske kulinarike in kulture. Dobrote tajske kuhinje bodo pripravili dijaki SŠGT Celje pod mentorstvom g. Srečka Leška. Brbončice bomo razvajali s priznanimi slovenskimi vini iz vinske kleti Ščurek.

Jedilnik:

1. Praženi rezanci s piščancem, mlado čebulo in ...

Odbojka na mivki

Dne 4.junija 2012 smo se udeležili še zadnjega tekmovanja v šolskem letu 2011/12 v okviru šolskih športnih tekmovanj. Dijaki so v okrnjeni postavi (matura, delovna praksa) sodelovali na področnem tekmovanju v odbojki na mivki. Kljub trudu, se nam ni uspelo uvrstiti na višji nivo tekmovanja. Za ekipo so nastopali:

Luka Hribernik,Urban Kotnik, ...

Ekskurzija za 1.a, b in c

Odhod avtobusov bo v ponedeljek, 4. 6. 2012, ob 7.30. Potniki se bomo na parkirišču pred hotelom Štorman zbrali ob 7.20. Oblecite in obujte se vremenu primerno, saj bomo v Ljubljano odšli tudi v primeru slabega vremena.

Vodja ekskurzije:

Vid Burnik, prof.

Mednarodni matematični kenguru

Največje odkritje moje generacije je, da lahko človek svoje življenje preprosto spremeni, če le spremeni usmerjenost svojega uma.

***

William James

V letošnjem šolskem letu, 15. marca 2012, so na šolskem tekmovanju prejeli bronasto priznanje naslednji dijaki:

iz 1. letnika Alen Škotnik, Dominik Pinter, Sara Jurhar, Urban Golčman iz 2. ...

Ugledni gost iz VB

Ugledni gost iz Velike Britanije na SŠGT

V okviru mednarodnih aktivnosti smo na šoli prejšnji teden gostili g. Davida Septhona iz Velike Britanije, avtorja računalniškega programa za učenje tujih jezikov Tick Tack in izvajalca strokovnih seminarjev »Euroskills« na univerzi v Cambridgu.

Gospod Septhon je udeležence delavnice Tick Tack navdušil s ...

Izpit iz kuharstva

Izpit iz kuharstva bo v četrtek, 24. 5., ob 8.00 in ne v torek, 22. 5., ker se datuma prehrane in kuharstva prekrivata.

Potomka stare trte

Potomka najstarejše trte na svetu

Mariborska trta je s starostjo 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša na svetu. Njene potomke rastejo na skoraj vseh kontinentih sveta in po številnih krajih v Sloveniji.

11. 5. 2012 smo slovestno posadili potomko slovite trte tudi na dvorišču Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. ...

Teden mlade Evrope

V Mariboru, evropski prestolnici kulture poteka od 7.-10. maja  prireditev Teden mlade Evrope okviru kampanje Evropske komisije "Mladi in mobilnost" (Youth on the Move), na kateri lahko mladi dobijo informacije o orodjih in programih za izboljšanje njihovih veščin, znanj in možnosti  zaposlovanja,  spoznajo projekte in sodelujoče v okviru ...

Dobro je vedeti ...

Multimedijska predstavitev poizvedovanja

Qwiki

Izboljšajmo ostrino slike na zaslonu

Izostrimo si sliko s pomočjo kalibratorja.

Obveščanje o dogodkih z SMS sporočili

Slovenski sistem za organizacijo dogodkov povabi.si.

Egipt, faraoni, piramide

Virtualni 3D ogled piramid v Gizi. Če ga še nimate, si boste pred ogledom morali inštalirati ...

Športno vzgojni karton

V mesecu aprilu je potekalo testiranje za športno vzgojni karton, s katerim ugotavljamo funkcionalne in motorične sposobnosti. Kot zanimivost smo podatke statistično obdelali, ter tako dobili vrstni red dijakov, ki so na testih pokazali najboljše motorične sposobnosti oz. pripravljenost za izvedbo testov.
V obdelavo smo vključili 50 ...

Velik uspeh naših geografov

"Suverenost človeka je v znanju." (Francis Bacon)

 

Na letošnjem šolskem geografskem tekmovanju, v januarju 2012, je sodelovalo več kot 20 nadebudnih mladih geografov.

Najuspešnejša med njimi – Sara Rogel in Luka Jager – sta se uvrstila na regijsko geografsko tekmovanje, ki je potekalo 13. marca 2012 na Gimnaziji Koper. Oba dijaka sta pokazala ...

Turistična tržnica

Več znanja za več turizma

19. 4. 2012 je v Ljubljani potekala 9. mednarodna turistična tržnica, ki je del projekta Več znanja za več turizma. Tema letošnje tržnice je bila Všeč mi je!

Namen projekta Več znanja za več turizma je nadgradnja formalno pridobljenega znanja v srednji šoli z neformalnim izobraževanjem v obliki raziskovalnega dela. ...

Razpis LDV 2012

Razpis Leonardo da Vinci projekt mobilnosti, 2012

Dijaki SŠGT vseh izobraževalnih programov se lahko prijavite za udeležbo v projektu mobilnosti Leonardo da Vinci - opravljanje praktičnega uposabljanja z delom v tujini.


Kje: Španija (pretežno smer gastronomija) in Malta (turizem)
Kdaj: julij 2012 - 4 tedne (Španija) in ...

Športni dan - atletika

V torek, 27. 3. in v sredo, 28. 3. 2012, bo potekal športni dan iz atletike po naslednjem razporedu:

torek, 27. 3. 2012 za dijakinje in dijake 1. in 2. letnikov

1.a, 1.b, 1.c, 1.č, 1.d

2.a, 2.b, 2.c, 2.č, 2.d

sreda, 28. 3. 2012 za dijakinje in dijake 3. in 4. letnikov in 1.egt razreda

3.a, 3.b, 3.c

4.a, 4.b, 4.c, 4.č, in 1.egt

 ...

Državno tekmovanje v Ekokvizu

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.

(kitajski pregovor)

 

V četrtek, 22. marca 2012, je bilo v Murski Soboti državno tekmovanje v ekokvizu na temo »Odpadki, voda in prehrana«. Udeležilo se ga je šest dijakinj in dijakov naše šole. Zaradi veliko vloženega truda in energije je bilo veselje ob uspehu veliko.

Aljaž Mraz iz 1. d ...

8. sejem Altermed

V petek, 16. marca 2012, se je naša šola kot »Ekošola« udeležila sejma Altermed. Za čim boljšo predstavitev so se trudili: Manja Meklav, Valerija Zorko in Liza Podkrižnik, vse 3. a, Klara Sorec, Klara Stopar in Tilen Šmigoc, vsi 2. d ter Polona Aškerc, 4. č, in Gregor Stolec, 4. b pod mentorstvom Nataše Kamerički in mag. Natali Borinc. Na stojnici ...