Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je pričela z delom v šolskem letu 2007/08 in ima 6 članov: predstavnika staršev, predstavnika delodajalcev, predstavnika dijakov ter tri predstavnike učiteljev. Cilj komisije je oblikovanje razvojnega načrta, do koder pa je kar dolga pot. Odločili smo se, da bomo sprva ocenili stanje, ki trenutno vlada na šoli v smislu kakovosti. Tako smo pod drobnogled najprej vzeli dijake, od katerih želimo pridobiti informacije o njihovih vrednotah ter počutju in življenju na šoli. Podobno bomo kasneje pridobili še mnenja staršev in učiteljev, na podlagi česar bomo lahko oblikovali vizijo šole, ki je sestavni del razvojnega načrta in temeljno vodilo vsega, kar se bo v prihodnje na šoli dogajalo.

Za začetek je pomembno spoznanje, da se na šoli dogaja marsikaj kakovostnega za dijakinje in dijake: na voljo imajo npr. svetovalne ure, na katerih lahko s posameznimi profesorji razrešujejo osebne ali učne težave; skupaj s svetovalno delavko v 1. letniku oblikujejo osebno mapo (portfolijo), kamor vsa leta izobraževanja vlagajo dodatne certifikate, priznanja, pohvale ipd.; redno se srečujejo v skupnosti dijakov in še bi lahko naštevali. Zastavili smo si tudi nalogo poiskati vzroke za njihov neuspeh skozi vsa leta izobraževanja, s čimer bi radi dvignili njihov učni uspeh in zmanjšali osip.

Načrtov je veliko in trudili se bomo, da jih uresničimo in dokažemo, da smo kvalitetna šola, ki je kos sodobnim trendom, pristopom in razmišljanjem.

predsednica Komisije za kakovost:

mag. Natali Borinc, prof.

Poročilo komisije za kakovost 2015/2016

(Objavljeno 05.07.2016 ob 13:18 v naslednjih kategorijah:
Komisija za kakovost
)

Komisija za kakovost se je v letošnjem šolskem letu sestala trikrat. Njeno delovanje je bilo zelo pestro v času oblikovanja prijave za listino kakovosti Erasmus+ za mobilnost v PIU. Takrat smo namreč morali med drugim oblikovati tudi vizijo šole za prihodnjih 5 let. Pripravili smo jo zelo uspešno, saj smo med 4 prejemniki listine v slovenskem prostoru.

Poleg tega smo se v tem šolskem letu posvetili usposabljanjem in pridobivanjem informacij o dobrih praksah na srednjih strokovnih šolah. ...

[več]

Poročilo komisijie za kakovost 2010/11

(Objavljeno 20.03.2012 ob 12:41 v naslednjih kategorijah:
Komisija za kakovost
)

Letno poročilo komisije za kakovost SŠGT Celje 2010/11

1. Pravne podlage

-          Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11);

-          Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/06),

-          Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. list RS, št. 8/08),

-          Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju ...

[več]

Poročilo komisije za kakovost

(Objavljeno 17.11.2010 ob 08:59 v naslednjih kategorijah:
Komisija za kakovost
)

Komisija za kakovost je pričela z delom v šolskem letu 2007/08. Ima 6 članov: predstavnika delodajalcev, predstavnika dijakov, predstavnika staršev in tri predstavnike učiteljev.

Temeljno poslanstvo komisije je oblikovanje vizije šole in njenega razvojnega načrta. Pot do tega pa je precej dolgotrajna in kompleksna, saj pogojuje sodelovanje treh dimenzij: dijakinj in dijakov, njihovih staršev in zaposlenih.

Odločili smo se, da bomo sprva ocenili stanje, ki trenutno vlada na šoli v smislu ...

[več]
Na arhiv komisije