Usposabljanje za pomočnika kuharja v MIC

Medpodjetniški izobraževalni center Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje je od leta 2018 vpisan v register zunanjih izvajalcev Praktičnih programov za spodbujanje zaposlovanja Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje.

Namen praktičnih programov za spodbujanje zaposlovanja (v MIC) je povečanje zaposljivosti in izboljšanje pogojev vstopa na trg dela brezposelnim osebam, s pridobitvijo novih znanj, veščin in spretnosti ter boljšo usposobljenostjo za opravljanje konkretnih del in nalog na določenem delovnem mestu.

Program Usposabljanje za pomočnika kuharja v MIC-u Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje se izvaja v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja najprej pri izbranem izvajalcu v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), kjer vključeni pridobijo dodatna ali poglobijo že pridobljena znanja, veščine in spretnosti. V nadaljevanju sledi 3-mesečno praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki poteka pod strokovnim vodstvom mentorja s strani delodajalcev in somentorja iz MIC-a.

Dodana vrednost programa kuharski pomočnik/-ca je v njegovem pristopu usposabljanja, saj lahko vključena oseba osvojeno znanje iz teorije in prakse nato preizkusi pri delu na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Vključitev v delovno okolje osebi poveča zaposlitvene možnosti.

Koordinatorja projekta:

Aleš Brod, Maja Štukelj