Usposabljanje mentorjev PUD/PRI

V okviru programa Usposabljanja mentorjev 2016-2021 izvajamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje usposabljanja za bodoče mentorje dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namenjen brezplačnemu usposa-bljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje PUD/PRI.

Usposabljanje poteka v skupini od 15–20 udeležencev in obsega 24-urni program zgoščen na predvidoma 3 dni, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo projektne naloge.

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Dodatne informacije in termini usposabljanj so objavljeni na uradni spletni strani projekta Usposabljanja mentorjev 2016-2021.

Koordinatorja projekta:

Aleš Brod, Maja Štukelj