Navodila za uporabo sistema

Sistem za plačevanje šolske prehrane je narejen tako, da omogoča koriščenje prehrane vsem dijakom, ki so naročeni na malico.

Sistem deluje tako, da dijak, ki ima delno oz. nima priznane subvencije s strani države, naloži denar na za to predvidenem avtomatu. Ta denar lahko potem porabi tudi za nakup ostalih izdelkov.

Dijaki avtomat za nalaganje denarja uporabijo tudi za naročanje oz. odjave na obrok. Naročanje oz. odjavo opravijo za naslednji dan do 10 ure zjutraj.

Nalaganje denarja na račun in naročanje na prehrano za naslednji dan

Ko pride dijak do avtomata za nalaganje denarja, približa el. kartico čitalcu. Sistem bo na zaslonu izpisal podatke dijaka (ime, priimek, razred, šola), prikazal datum ter menije, za katere se lahko dijak odloči. V primeru, da se je že naročil na obrok za naslednji  dan, sistem prikaže zadnjo izbiro, ki jo dijak lahko spremeni. Po registraciji ima 10 sekund časa, da izbere obrok, na katerega se bo naročil oz. da vstavi denar. Če čas poteče, ga sistem po 10 sekundah avtomatsko naroči na prvi obrok.

V primeru, da dijak vstavi denar (avtomat sprejema kovance po 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 € in 2,00 € ter bankovce po 5 €, 10 €, 20 € in 50 €) se prikaže zaslon, na katerem je prikazano stanje na njegovem računu ter znesek, ki ga je vstavil. Stanje na računu se zvišuje z vsakim vstavljenim zneskom. Ko dijak klikne na gumb Končaj oz. ko poteče 20 sekund (čas se resetira z vsakim vstavljenim zneskom), se polog zabeleži na dijakov račun ter natisne potrdilo o prejemu denarja. Na potrdilu so prikazani zneski, ki jih je dijak vstavil, skupni seštevek vstavljenega denarja ter novo stanje na računu dijaka. Potrdila je potrebno shraniti, saj brez njih reklamacije niso mogoče.

V primeru, da pride do napake na sistemu (ni povezave na strežnik, sistem ne zazna vstavljenega denarja ali se stanje na računu ne ujema …) mora to dijak TAKOJ javiti odgovorni osebi - tajništvo šole.

Prevzem prehrane

Dijak pride k delilnemu pultu in se registrira z el. kartico. V primeru, da ima možnost prevzema subvencioniranega obroka, bo sistem ponudil nakup samo subvencioniranih obrokov. Ko prodajalec vnese izbran obrok, se natisne račun, na katerem so podatki o organizaciji, ki je račun izdala, kateri obrok je bil izdan in cena obroka. Spodaj se izpiše tudi višina subvencije. V primeru, da je dijak že koristil subvencioniran obrok oz. nima priznane subvencije, lahko prejme obrok samo v primeru, da ima na računu dovolj denarnih sredstev. V tem primeru spet dobi račun, vendar je višina subvencije navedena 0 €. Sistem omogoča tudi izdajanje posameznih artiklov v primeru, da ima dijak na razpolago denarna sredstva na računu.

V času dokler sistem ne natisne računa, je onemogočena registracija novega dijaka!

 

Oglejte si tudi podrobnejšo predstavitev delovanja MALICOMATA.

Na povezavi http://prehrana.ssgt.si lahko dostopate do spletne aplikacije, ki omogoča:

  • pregled aktualnih jedilnih listov,
  • spremembo menija,
  • odjavo od obroka za določen dan ali za določeno obdobje,
  • stanje na računu.