Galerija

Na zbirko albumov posamezne kategorije vas vodijo povezave pod imenom albuma.

Albumi v kategoriji Druzboslovni predmeti

april, 2014

(Druzboslovni predmeti, Dogodki)

Dijaki 2. č in 2. d so na strokovni ekskurziji spoznavali našo bogato dediščino. 23. 4. 2014 smo obiskali KSEVT v Vitanju, Žičko kartuzijo in vinsko klet Zlati ...

april, 2013

(Strežba, Druzboslovni predmeti)

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje se lahko pohvali z dragoceno zbirko slovenskih preš – stiskalnic grozdja. Originali preš v naravni velikosti so iz ...

april, 2009

(Druzboslovni predmeti)

Območno tekmovanje iz geografije je potekalo v Črnomlju.

(Druzboslovni predmeti)

Tekmovanje je potekalo v Litiji. Udeležilo se ga je več kot 200 dijakov iz vse Slovenije.

november, 2007

(Druzboslovni predmeti)

Projekt Slepi za enakopravnost vključuje raziskovalno nalogo in istoimenski dokumentarni film. Naloga je bila na državnem srednješolskem srečanju mladih ...

marec, 2007

(Druzboslovni predmeti)

V šolskem letu 2006/2007 smo na SŠGT ponovno izbrali ekipo mladih geografov, ki je našo šolo zastopala na področnem državnem tekmovanju srednjih šol na Ponikvi ...

december, 2006

(Druzboslovni predmeti)

V torek, 12. 12. 2006 smo izvedli četrto šolsko tekmovanje iz zgodovine. Prijavljenih je bilo 31 dijakinj in dijakov, tekmovanja pa se jih je udeležilo 12.

maj, 2006

(Druzboslovni predmeti)

Mednarodna mladinska izmenjava je povezala mlade iz štirih evropskih držav, Latvije, Estonije, Poljske in Slovenije. Spoznavali smo kulturno dediščino, posebej ...

marec, 2005

(Druzboslovni predmeti)

Mednarodna mladinska izmenjava z naslovom Get Upaaa! (Program Mladina) nas je popeljala na Poljsko. Dvotedensko druženje z vrstniki iz Poljske, Estonije in ...

avgust, 2004

(Druzboslovni predmeti)

V letu vključitve Slovenije v Evropsko unijo smo se odločili raziskati, kako mladi v Evropi preživljajo prosti čas. Zaradi procesa globalizacije, velike ...