Davčno opismenjevanje dijakov na SŠGT Celje

Objavljeno 02.03.2021 ob 10:01 v naslednjih kategorijah: Ekonomski predmeti, Prva stran

Davčno opismenjevanje je ena od komponent finančne pismenosti. Projekt davčnega opismenjevanje izvaja  Finančna uprava Republike Slovenije ob podpori MIZŽ, ZRSŠ. Tudi letos nam je, čeprav na daljavo, v sodelovanje s Finančnim uradom Celje uspelo izvesti  tri delavnice na temo davkov.  Dijaki tretjih letnikov so z zanimanjem prisluhnili strokovnjakinjama,  gospe Darji Karneža Sintič in gospe Maji Golec. Delavnice so bili razdeljene na  štiri sklope, dijaki so izvedeli nekaj o zgodovini davkov, o davkih v sodobni družbi, o pomenu plačevanja davkov in posledicah neplačevanja davkov.

Suzana Klavs

Nosilci zmagovalne ideje – ...

Fakulteta za ekonomijo in informatiko iz Novega mesta je razpisala 4. podjetniški natečaj, prijavila se je tudi naša šola. Namen natečaja je razvijati podjetniške kompetence med mladimi. Finale je 17. 6. 2021 zaradi epidemije potekal na daljavo. Dijaki iz cele Slovenije so predstavljali svoje poslovne ideje. V kategoriji srednjih šol je 1. mesto ...