Topli obrok

Objavljeno 09.11.2020 ob 09:19 v naslednjih kategorijah: Obvestila, Prva stran

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA V ČASU ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO ZA POSEBNE SKUPINE DIJAKOV

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-3/2020/70, z dne 5. 11. 2020 glede načina zagotavljanja brezplačnega obroka tudi za socialno ogrožene dijake v času zaostrenih epidemioloških razmer, ko poteka pouk na daljavo, vam pošiljamo naslednje trenutno znane informacije:

1. UPRAVIČENCI DO PREVZEMA TOPLEGA OBROKA:

-       Do toplega obroka so upravičeni tudi dijaki SŠGT Celje, ki izpolnjujejo naslednji pogoj, da povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila NE PRESEGA 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

-       Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

 

2. PREVZEM TOPLEGA OBROKA:

-       Upravičenci prevzamejo topli obrok v občini prebivališča na mestu prevzema, ki ga določi posamezna občina (spremljajte spletne strani občin).

 

3. PRIJAVA NA TOPLI OBROK:

-       UPRAVIČENCI (Dijaki SŠGT Celje) se za prevzem toplega obroka v svoji občini prijavijo preko naše šole.

-       PRIJAVNI OBRAZEC, je dostopen tukaj.

-       PRIJAVITE PA SE LAHKO SAMO TISTI DIJAKI  ŠOLE, ki poleg subvencije IZPOLNJUJETE ŠE ZAHTEVANI POGOJ ugotovljen v odločbi (glej točko 1):

  • povprečni mesečni dohodek na osebo ugotovljen v odločbi NE PRESEGA 382,82 €
  • ali, da ste nameščeni v rejniško družino.

 

-       Šola bo zbrane podatke o prijavah na topli obrok posredovala občinam.

 

-       Šola je na podlagi zakonodaje dolžna preveriti upravičenost prijave na topli obrok.

 

-       S prijavo dijaki privolite, da občine in šola podatke uporabljamo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka in preverimo upravičenost do toplega obroka posameznega dijaka.

 

4. ROK ZA PRIJAVO NA TOPLI OBROK V ČASU POUKA NA DALJAVO:

-       Zaradi lažje organizacije priporočamo, da se na topel obrok prijavite do torka, 10. 11. 2020, do 7. ure.

Ta veseli dan kulture

Danes je 220. obletnica Prešernovega rojstva. Na njegov rojstni dan že od leta 2000 vsako leto praznujemo ta veseli dan kulture. Na ta dan kulturne ustanove obiskovalcem na široko odprejo vrata z brezplačno ponudbo kulturnih prireditev in dogodkov. Letošnje praznovanje se je preselilo na splet, televizijo in radio.

Ste vedeli, da ne obstaja niti ...