ROK PRIJAV NA ŠTUDIJE

Objavljeno 21.03.2020 ob 10:10 v naslednjih kategorijah: Svetovalna služba, Obvestila

Za vse dijake, ki odštevate ure za prijavo na dodipomske študije je pomembno spodnje obvestilo:
OBVESTILO: Prvi prijavni rok se podaljša do 9. aprila 2020

Kot pravočasna se upošteva:

- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in

- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Roki za vpis v srednjo šolo

Obvestilo bodočim dijakom!
Z okrožnico ministrstva za šolstvo, so ustavljeni vsi datumi po rokovniku za vpis na srednje šole, Vsi kandidati bodo o spremembah datumov pravočasno obveščeni in vpisani v našo šolo! #Ostanitezdrav

Zadnje objave na spletni strani