ROK PRIJAV NA ŠTUDIJE

Objavljeno 21.03.2020 ob 10:10 v naslednjih kategorijah: Svetovalna služba, Obvestila

Za vse dijake, ki odštevate ure za prijavo na dodipomske študije je pomembno spodnje obvestilo:
OBVESTILO: Prvi prijavni rok se podaljša do 9. aprila 2020

Kot pravočasna se upošteva:

- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in

- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Prijavni roki so podaljšani

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu ...