Začasna prekinitev izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti

Objavljeno 12.03.2020 ob 16:40 v naslednjih kategorijah: Dijaški dom

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2) in bolezni COVID-19 se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in uredbe ministra za zdravje začasno prekinila vzgojno-izobraževalna dejavnost.

Obveščamo vas, da bo Dijaški in študentski dom Celje od 16. 3. 2020 do nadaljnjega začasno zaprt.

Prijavni roki so podaljšani

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu ...