Oddaja prijavnice za bivanje v dijaškem domu

Objavljeno 04.03.2020 ob 10:51 v naslednjih kategorijah: Dijaški dom

Bodoči dijaki, ki boste naslednje šolsko leto bivali v Dijaškem in študentskem domu Celje, morate biti pozorni na naslednje datume:

a) Do 2. 4. 2020 oddajte prijavnico.

b) 10. 4. 2020 bo število prijavljenih dijakov objavljeno na spletnih straneh MIZŠ.

c) Do 27. 5. 2020 vas bomo obvestili o izbiri (in nadaljnjem postopku vpisa) ali o morebitni omejitvi vpisa.

Prijavnica (Obr. PSDD-MŠŠ-1/18) je objavljena na spletni strani DŠD Celje ali na spletni strani MIZŠ. Pošljete jo lahko po pošti na naslov Dijaški in študentski dom Celje, Ljubljanska c. 21, 3000 Celje ali pa jo v upravi doma oddate osebno. Veseli bomo vašega obiska!

Za več informacij o vpisu in bivanju v dijaškem domu nam lahko pišete na nikolaj.korenjak(pri)ssgt.si ali poklčete na številko 03 42 66 600. Vpisni postopek vodi Nikolaj Korenjak.

Prijavni roki so podaljšani

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu ...