Materinščina mi najlepše zveni

Objavljeno 17.02.2020 ob 21:12 v naslednjih kategorijah: Dijaški dom

21. februarja 1952 so oblasti usmrtile skupino bengalskih študentov v Pakistanu, ki je protestno zahtevala enakopravnost za svoj materni jezik, bengalščino, in njegovo priznanje za enega izmed uradnih jezikov. V spomin na njihovo prizadevanje je UNESCO leta 1999 21. februar razglasil za mednarodni dan maternega jezika, s čimer je opozoril na spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti.

Pri pouku slovenščine se že v osnovni šoli naučimo, da je materinščina naš prvi jezik oz. jezik, s katerim se srečamo v zgodnjem otroštvu. Z njo spoznavamo svet: v materinščini govorimo, pišemo, beremo, razmišljamo, doživljamo. Navdaja nas z domačnostjo, toplino, ljubeznijo in s sproščenostjo. Poleg gradnje osebne identitete je materni jezik pomemben tudi za izražanje narodne pripadnosti.

Za večino Slovencev, živečih v Sloveniji in v tujini (pribl. 2,4 milijona), je materni jezik slovenščina. Poleg slovenščine je v Sloveniji še več kot 50 maternih jezikov – med njimi prevladujejo jeziki držav bivše Jugoslavije, italijanščina in madžarščina. Zaradi različnih dejavnikov na svetu vsako leto izumre pribl. 30 jezikov. Naloga vsakega od nas je spodbujati ohranjanje in zaščito vseh jezikov, ki jih za sporazumevanje uporabljajo ljudstva sveta.

To šolsko leto praznujemo 40-letnico delovanja dijaškega doma na Ljubljanski cesti 21. Obeležili jo bomo z različnimi prireditvami in projekti, med drugim tudi s 40 mislimi za 40 let. Tedensko bomo objavili misel, ki nas bo nagovorila oz. se nam bo zdela najbolj primerna.

 

 

Prijavni roki so podaljšani

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu ...