Državni simboli

Objavljeno 08.02.2020 ob 12:25 v naslednjih kategorijah: Dijaški dom

Danes je 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. To je državni praznik in dela prost dan. Osrednji slovenski kulturni praznik že od leta 1945 praznujemo na obletnico smrti Franceta Prešerna. Slovesnost tega praznika (prav tako kot drugih) še posebej počastimo z državnimi simboli.

V Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi piše, da so zastava, grb in himna državni simboli, s katerimi izkazujemo pripadnost Republiki Sloveniji.

Himna Republike Slovenije (RS) je sedma kitica Zdravljice, ki jo je napisal France prešeren, uglasbil pa Stanko Premrl. Himna se vedno izvaja ob odhodu predsednika republike na obisk v tujino in ob njegovi vrnitvi, ob uradnem prihodu predsednikov drugih držav v Slovenijo, ob polaganju vencev na spomenike in pokopališča. Lahko se izvaja na proslavah, ob mednarodnih srečanjih ter športnih in drugih tekmovanjih ter na pogrebih oseb, ki jim RS izkazuje posebno čast

Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča. Vsaka barva zajema tretjino zastave. V zgornjem levem delu je grb – polovica ga je v modrem, polovica pa v belem polju. Na grbu, ki ima obliko ščita, je na modri podlagi bel simbol Triglava. Nad njim so v obliki trikotnika razporejene tri zlate šestkrake zvezde, pod njim pa dve modri črti, ki predstavljata morje in reke.

Zastavo RS so prvič javno dvignili 26. junija 1991 na Trgu republike v Ljubljani ob razglasitvi slovenske neodvisnosti. Od takrat jo lahko postavimo, položimo ali izobesimo ob uradnih priložnostih, stalno pa je izobešena na sedežu predsednika RS, na sedežih državnega zbora, državnega sveta in vlade, na mejnih prehodih, na predstavništvih RS v tujini, na plovilih in letalih ter na prevoznih sredstvih predsednika republike, predsednikov državnega zbora in državnega sveta ter predsednika vlade. Izobešena je lahko tudi na poslopjih, v katerih imajo sedež ministrstva ali drugi državni organi.

Zastavo izobešamo ob praznikih RS (8. februar, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij, 26. december), ob odhodu predsednika republike , predsednika državnega zbora ali predsednika državnega sveta iz Slovenije v tujino in ob njegovi vrnitvi ter ob prihodu uradnih predstavnikov tujih držav. Prav tako zastavo izobešamo ob praznikih lokalnih skupnosti, na mednarodnih srečanjih, športnih in kulturnih tekmovanjih, na humanitarnih in vojaških prireditvah, na mednarodnih sejmih.

Za izobešanje zastave veljajo posebna pravila. Na drog je izobešena po krajši stranici, in sicer tako, da si barve sledijo od bele k rdeči, grb je pa v zgornjem levem delu zastave. Zastavo RS vedno izobesimo na častnem mestu: če je izobešena skupaj še z eno zastavo, jo izobesimo na levi strani; če sta ob njej dve zastavi, jo izobesimo na sredini obeh; če je je zastava RS izobešena med več zastavami, jo vedno postavimo na razločno vidno mesto.

Veda, ki preučuje zastave, se imenuje zastavoslovje (veksikologija).

Želimo vam prešeren Prešernov dan!

Vpis v 1. letnik

 

Vsem kandidatom, ki bodo na našo šolo sprejeti po 2. krogu, sporočamo, da bo vpis na naši šoli v torek, 14. 7. med 9. in 12. uro.

V kolikor se ga v tem času ne morete udeležiti, lahko pridete v sredo, 15. 7. med 9. in 11. uro ali me pokličete na 03-42-55-484 v svetovalno službo SŠGT Celje.

mag. Vida Lončarič, prof.