Kaligrafsko popoldne

Objavljeno 23.01.2020 ob 14:47 v naslednjih kategorijah: Dijaški dom

Grafologija je veda, ki z analizo pisave preučuje posameznikov značaj. Z analizo pisave lahko grafologi določijo temperament pišočega, njegove osebnostne značilnosti, ambicije, prilagodljivost, inteligenco, socialne veščine …

Ste se kdaj vprašali, kaj bi grafologi povedali o vas, če bi analizirali vašo pisavo? Pri prostem in hitrem pisanju z roko na obliko svoje pisave težko vplivamo. Če se pa potrudimo in razmišljamo, kako bomo črko oblikovali, je naša pisava lahko zelo lepa (ali pa vsaj čitljiva). Z umetnostjo lepega pisanja se ukvarja kaligrafija. Ta teden, ko poudarjamo pomen pisanja z roko, nas je obiskala gospa Veronika Bezgovšek, ki nam je pokazala osnovne prijeme kaligrafskih umetnikov.

Najprej smo spoznali kaligrafska pisala. Z njimi smo izvedli nekaj vaj, da so nato med oblikovanjem črk lažje drsela po papirju. Odvisno od tega, kako močno smo pisalo držali in v katero smer smo ga vlekli, je za njim ostajala različno debela sled. Po uvodnih vajah z različno debelimi črtami, narisanimi v vse smeri, smo na liste napisali svoje ime in različne misli. S skupnimi močmi smo oblikovali slogan letošnje 40-letnice našega Dijaka. Kaligrafinja nam je tudi pokazala, kako lahko samo s flomastri oblikujemo in izdelamo voščilnice. Dvourna delavnica je minila prehitro, zato je gospa Bezgovšek dijakinjam, ki jih je kaligrafija najbolj navdušila, pustila nekaj flomastrov, da bodo z delom lahko nadaljevala kadar koli. Naš slogan smo nato obogatili s samostalniki, ki opisujejo dijake našega dijaškega doma. Vas zanima, kje že štiri desetletja bivajo mnoge generacije vztrajnih, družabnih, odkritosrčnih, iznajdljivih, odgovornih, predanih, pogumnih, zrelih, iskrenih, vljudnih, prijaznih, energičnih in odgovornih dijakov? Pridite nas obiskat 14. in 15. februarja in pokazali vam bomo del našega vsakdana.

Vpis v 1. letnik

 

Vsem kandidatom, ki bodo na našo šolo sprejeti po 2. krogu, sporočamo, da bo vpis na naši šoli v torek, 14. 7. med 9. in 12. uro.

V kolikor se ga v tem času ne morete udeležiti, lahko pridete v sredo, 15. 7. med 9. in 11. uro ali me pokličete na 03-42-55-484 v svetovalno službo SŠGT Celje.

mag. Vida Lončarič, prof.