Razpis Erasmus+

Objavljeno 10.12.2019 ob 11:08 v naslednjih kategorijah: Obvestila, Prva stran, ERASMUS+

Mednarodna pisarna SŠGT Celje objavlja

RAZPIS

za udeležbo dijakov v projektu mobilnosti v obdobju 2020/21

v okviru programa Erasmus+ KA1

 

KAJ? Opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ali izobraževanja na

vzgojno-izobraževalni inštituciji v tujini.

KDO? Dijaki SŠGT Celje, vpisani v redne ali izredne izobraževalne programe šole, ter tisti, ki boste v letu

2020 zaključili izobraževanje na SŠGT Celje.

ZA KOLIKO ČASA?

  • 1 mesec
  • 3 do 12 mesecev: dijaki zaključnih letnikov v šolskem letu 2019/20 po končanem izobraževanju

KDAJ? Po 1. juniju 2020.

KAM? V države, kjer ima SŠGT Celje partnerje prejemnike, s katerimi za tekoče projektno leto podpiše

Sporazum o sodelovanju.

Kriteriji za izbor dijakov:

- učni uspeh pri praktičnem pouku (perspektivni, kreativni in motivirani dijaki, ki uživajo v svojem bodočem poklicu) in motiviranost za delo oz. izobraževanje,

- sposobnost komuniciranja v tujih jezikih,

- sodelovanje in uspehi v aktivnostih izven rednega programa (tekmovanja in dosežki na področju stroke, tujih jezikov, raziskovalne naloge, izvajanje izrednih obrokov v regiji ali na državni ravni ob pomembnih prireditvah, dogodkih),

- priporočila učiteljev in delodajalcev (PUD ali dodatno delo),

- dijaki z manj priložnostmi v smislu ekonomskih ali geografskih ovir,

- čim bolj enakomerna zastopanost moški/ženske.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

  1. Izpolnjena in podpisana PRIJAVNICA.
  2. Priporočila in dodatne  reference  (udeležba v šolskih projektih, udeležba in dosežki  na tekmovanjih, sodelovanje v lokalnih, regionalnih, nacionalnih dogodkih, priporočila delodajalcev itd.)

 

ROK ZA ODDAJO: do 21. januarja 2020 (v mednarodno pisarno ali na e-naslov: natali.borinc(pri)ssgt.si (skenirano dokumentacijo).

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorici mednarodne pisarne Natali Borinc in Darjo Štiherl osebno, po e-pošti ali telefonu. Ob prvem izboru bo komisija SŠGT Celje oblikovala prednostni seznam izbranih kandidatov, dokončno število pa bo potrjeno ob prejemu rezultata razpisa v okviru dodeljenih sredstev, predvidoma v začetku maja 2020.

 

za Mednarodno pisarno:

mag. Natali Borinc, koordinatorica projekta Erasmus+

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.