Sestanek skupnosti dijakov

Objavljeno 25.09.2019 ob 07:39 v naslednjih kategorijah: Prva stran

1. SESTANEK SKUPNOSTI DIJAKOV

ŠOLSKO LETO 2019/20

Predsednike oz. njihove namestnike oddelčnih skupnosti vabim na uvodno srečanje Skupnosti dijakov, ki bo v ponedeljek, 30. 9. 2019 ob 9.30 uri

(4. šolska ura) v predavalnici 103.

Dnevni red:

1. Letni delovni načrt

2. Volitve vodstva skupnosti dijakov SŠGT Celje in volitve v organe šole

3. Šolska pravila in Šolska pravila ocenjevanja

4. Obvestila

5. Razno

 

V Celju, 19. 9. 2019

 

Sestanek sklicuje mentorica Skupnosti dijakov:

Urška Močnik, prof.

40 let dijaškega doma na ...

Na današnji dan pred 40 leti so se prvi dijaki vselili v nov dijaški dom na Ljubljanski cesti 21 v Celju. Arhitekturno zasnovo za objekt, ki je bil zgrajen leta 1979, je zasnoval gradbeni tehnik Daniel Jagrič, sicer eden vplivnejših načrtovalcev modernističnega in postmodernističnega Celja, zgradili pa sta ga znani celjski gradbeni podjetji ...