Razpis za udeležbo dijakov v projektu mobilnosti Erasmus+

Objavljeno 04.12.2017 ob 10:35 v naslednjih kategorijah: Obvestila, Prva stran, ERASMUS+

Mednarodna pisarna SŠGT Celje objavlja

RAZPIS

za udeležbo dijakov v projektu mobilnosti v obdobju 2018/19

v okviru programa Erasmus+ KA1

 

KAJ? Opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ali na vzgojno-

izobraževalni inštituciji v tujini.

KDO? Dijaki SŠGT Celje, vpisani v redne ali izredne izobraževalne programe šole, ter tisti, ki boste v letu

2018 zaključili izobraževanje na šoli.

ZA KOLIKO ČASA?

1 mesec

2 do 12 mesecev: dijaki zaključnih letnikov v šolskem letu 2018/19 po končanem izobraževanju

KDAJ? Po 1. juniju 2018.

KAM? V države, kjer ima SŠGT Celje partnerje prejemnike, s katerimi za tekoče projektno leto podpiše

Sporazum o sodelovanju.

Kriteriji za izbor dijakov:

- učni uspeh pri praktičnem pouku (perspektivni, kreativni in motivirani dijaki, ki uživajo v svojem bodočem poklicu) in motiviranost za delo,

- sposobnost komuniciranja v tujih jezikih,

- sodelovanje  in uspehi v aktivnostih izven rednega programa (tekmovanja in dosežki na področju stroke, tujih jezikov, raziskovalne naloge, izvajanje izrednih obrokov (cateringov) v regiji ali na državni ravni ob pomembnih prireditvah, dogodkih),

- priporočila učiteljev in delodajalcev (PUD ali dodatno delo),

- dijaki z manj priložnostmi v smislu ekonomskih ali geografskih ovir,

- čim bolj enakomerna zastopanost moški/ženske.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

  1. Izpolnjena in podpisana PRIJAVNICA.
  2. Priporočila in dodatne  reference  (udeležba v šolskih projektih, udeležba in dosežki  na tekmovanjih, sodelovanje v lokalnih, regionalnih, nacionalnih dogodkih itd.)

ROK ZA ODDAJO: do 19. decembra 2017 (v mednarodno pisarno ali na e-naslov: natali.borinc(pri)ssgt.si (skenirano dokumentacijo).

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorici mednarodne pisarne Natali Borinc in Darjo Štiherl osebno, po e-pošti ali telefonu. Ob prvem izboru bo komisija SŠGT Celje oblikovala prednostni seznam izbranih kandidatov, dokončno število pa bo potrjeno ob prejemu rezultata razpisa v okviru dodeljenih sredstev, predvidoma v začetku maja 2018.

 

za Mednarodno pisarno:

mag. Natali Borinc, koordinatorica projekta Erasmus+

Geografsko tekmovanje

Leto 2017 je mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Vsako leto na šoli organiziramo šolsko geografsko tekmovanje, kjer najboljši  geografi med dijaki dobijo priložnost, da se pomerijo na regijskem in nato na državnem geografskem tekmovanju.

Šolsko geografsko tekmovanje bo potekalo v torek, 16. januarja 2018 ob 13. uri, v predavalnici. ...