Davčno opismenjevanje dijakov na SŠGT Celje

Objavljeno 02.03.2021 ob 10:01 v naslednjih kategorijah: Ekonomski predmeti, Prva stran

Davčno opismenjevanje je ena od komponent finančne pismenosti. Projekt davčnega opismenjevanje izvaja  Finančna uprava Republike Slovenije ob podpori MIZŽ, ZRSŠ. Tudi letos nam je, čeprav na daljavo, v sodelovanje s Finančnim uradom Celje uspelo izvesti  tri delavnice na temo davkov.  Dijaki tretjih letnikov so z zanimanjem prisluhnili strokovnjakinjama,  gospe Darji Karneža Sintič in gospe Maji Golec. Delavnice so bili razdeljene na  štiri sklope, dijaki so izvedeli nekaj o zgodovini davkov, o davkih v sodobni družbi, o pomenu plačevanja davkov in posledicah neplačevanja davkov.

Suzana Klavs

Poslovni načrt - osnova ...

V petek nas je v sklopu predmeta podjetništvo in zakonodaja obiskala (na daljavo)  profesorica dr. Malči Grivec sFakultete za ekonomijo in informatiko v Novem mestu. Podrobneje nam je predstavila vsebino poslovnega načrta, o  katerem se pri pouku učimo bolj splošno. Prikazala nam je tudi  primer poslovnega načrta. Na koncu nas je povabila k ...