Pogoji uporabe

Sporazum med uporabnikom in spletnim mestom http://www.ssgt.si

Spletno mesto http://www.ssgt.si (v nadaljevanju spletno mesto)  je sestavljeno iz različnih spletnih strani, ki jih upravlja Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje.
Spletno mesto vam je na voljo pod pogojem, da ga sprejmete in na njem ničesar ne spreminjate. Vaša uporaba spletnega mesta pomeni sprejemanje vseh pogojev in obvestil.

Spreminjanje pogojev uporabe

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje si pridržuje pravico, da spremeni pogoje in obvestila, ki veljajo na spletnem mestu.

Povezave do drugih spletnih mest

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest (v nadaljevanju povezave). Povezanih spletnih mest ne nadzoruje Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, prav tako ne odgovarja za njihovo vsebino. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ne odgovarja za spletno oddajanje ali druge vrste oddajanja s katerega koli povezanega spletnega mesta. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje navaja te povezave le kot pomoč; navajanje povezav ne nakazuje odobravanja spletnega mesta ali kakršne koli povezave z njegovimi operaterji.

Nezakonita uporaba

Uporabnik spletnega mesta jamči, da ga ne bo uporabljal v namene, ki so protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ne smete uporabljati na načine, s katerimi poškodujete, onemogočite, preobremenite ali poškodujete to spletno mesto; poleg tega ne smete posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način brez pisnega privoljenja Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.

Uporaba komunikacijskih storitev

Spletno mesto Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje lahko vsebuje storitve za oglasne deske in klepete, novičarske skupine, forume, skupnosti, osebne spletne strani, koledarje in/ali druge storitve sporočanja ali komunikacije, s katerimi lahko komunicirate s širšo javnostjo ali skupino (v nadaljevanju storitve). Uporabnik soglaša, da bo storitve uporabljal samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil in materialov, ki so ustrezni in povezani z določeno storitvijo. Prepovedano je:

  • Kakor koli kršiti veljavno zakonodajo in pravice drugih uporabnikov.
  • Objavljati, nalagati, širiti ali razglaševati neprimerne, sramotne, opravljive, goljufivih, nespodobne ali nezakonite teme, imena ali informacije.
  • Nalagati datoteke, ki vsebujejo programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni intelektualne lastnine (ali s pravicami do zasebnosti ali javnosti), razen če te pravice posedujete ali nadzorujete ali imate vsa potrebna soglasja.
  • Nalagati datoteke, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali druge podobne programske opreme ali programe, ki lahko poškodujejo delovanje drugega računalnika.
  • Oglaševati ali ponujati izdelke ali storitev za kateri koli poslovni namen, razen če storitev izrecno dovoljuje takšna sporočila.
  • Prenašati datoteke, ki jih objavijo drugi uporabniki storitve, za katere veste oz. bi morali vedeti, da jih v skladu z zakonom ne smete širiti na tak način.
  • Na kakršen koli način zbirati podatke o drugih brez njihovega soglasja.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje se ne obvezuje k nadzorovanju storitev, si pa pridržuje pravico, da pregleda materiale, ki so objavljeni in jih odstrani brez pojasnila. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje si pridržuje pravico, da prekine vaš dostop do katere koli ali vseh storitev kadar koli brez predhodnega obvestila in iz katerega koli vzroka.
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ne nadzoruje ali potrjuje vsebine, sporočil ali informacij v storitvah, zato se izrecno odpoveduje odgovornosti v zvezi s storitvami in dejanji, ki izhajajo iz vašega sodelovanja v teh storitvah. V storitvah izražena mnenja ne izražajo mnenja Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
Za materiale, naložene v storitvah, veljajo objavljene omejitve o uporabi, razmnoževanju in/ali širjenju. Če prenesete materiale, odgovarjate za upoštevanje teh omejitev.