Izvedbeni načrt PUD za šolsko leto 2018/2019

 

Oddelek

Naziv izobrazbe

Skupaj

ur

Skupaj tednov

Čas opravljanja  PUD

Razrednik

1. F

Gastronomski tehnik   (3+2)

76

2

19. 10. — 5. 11. 2018

Nataša Kamerički

3. C

Gastronomsko-

turistični tehnik

114

3

15. 10. — 7. 11. 2018

Mojca Pirh

3. A

Gastronomsko-

turistični tehnik

114

3

3. 12. — 23. 12. 2018

Lidija Tolič Vidrgar

2. A

Gastronomsko-

turistični tehnik

76

2

10. 12. – 23. 12. 2018

Boštjan Bezgovšek

3. D

Gastronom hotelir (KU)

646

17

14. 1. — 19. 5. 2019

Vračanje dokumentacije 20. 5. 2019

Marija Kotnik

3. E

Gastronom hotelir (KU)

646

17

14. 1. — 19. 5. 2019

Vračanje dokumentacije 20. 5. 2019

Bogdan Stopinšek

2. B

Gastronomsko-

turistični tehnik (EGD)

76

2

18. 2. — 3. 3. 2019

Romana Padovnik Rajšter

 

2. C

Gastronomsko-

turistični tehnik

76

2

18. 2. — 3. 3. 2019

Dušanka Safran

1. A

Gastronomsko-

turistični tehnik

76

2

29. 4. – 12. 5. 2019

Vid Burnik

3. B

Gastronomsko-

turistični tehnik (EGD)

114

3

30. 5. — 19. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 20. 6. 2019

Vida Strašek Čokl

2. D

Gastronom hotelir (KU)

228

6

20. 5.— 29. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 1. 7. 2019

Domen Kurent

1. E

Gastronom hotelir (KU/NA)

228

6

20. 5.— 29. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 1. 7. 2019

Robert Štojs

1. D

Gastronom hotelir (KU/NA)

228

6

20. 5.— 29. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 1. 7. 2019

Brigita Košak

2. E

Gastronom hotelir (KU)

228

6

20. 5.— 29. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 1. 7. 2019

Bogdan Stopinšek

1. B

Gastronomsko-

turistični tehnik

(EGD)

76

2

3. 6. – 18. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 19. 6. 2019

Lidija Kokol

1. C

Gastronomsko-

turistični tehnik

(EGD)

76

2

3. 6. – 18. 6. 2019

Vračanje dokumentacije 19. 6. 2019

Katarina Maček Tončić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu: Lidija Kokol