Izvedbeni načrt PUD za šolsko leto 2019/2020

Načrt izvajanja PUD v letošnjem šolskem letu najdete na tej povezavi ali pa na oglasni deski PUD v šoli.

 

Organizatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu: Lidija Kokol