Dela in naloge

 

Dijaki upoštevajo pri odločitvi za podjetje (strokovnega sodelavca šole), kjer želijo opraviti praktično usposabljanje priporočila, ki so pripravljena glede na kurikule in iz njih izhajhajoča teorietična in praktična znanja v posameznih letnikih.

Seznam del in nalog za posamezne letnike izobraževalnih programov daje dijakom vpogled v potek praktičnega uposabljanja z delom pri delodajalcu, strokovnim sodelavcem pa smernice za izvajanje usposabljanja.

Program: SPI gastronomske in hotelske storitve

Naziv izobrazbe: gastronom hotelir

Kuharstvo

1. in 2. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev prehrambenega obrata (kuhinja in pomožni prostori)
 • tehnična urejenost kuhinje in pomožnih prostorov
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • sprejemanje živil in razvrščanje v shrambe in hladilnike
 • mehanska obdelava živil (pranje, lupljenje, rezanje itd.)
 • pomoč pri termični obdelavi živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje živil)
 • pomoč pri pripravi hladnih in toplih začetnih jedi, juh, mesnih jedi, prilog, prikuh, sladic
 • pripravljalna dela v kuhinji
 • vzdrževanje higiene v kuhinji: pomivanje posode, čiščenje kuhinje, shrambe, hladilnikov

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

3. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev prehrambenega obrata (kuhinja in pomožni prostori)
 • tehnična urejenost kuhinje in pomožnih prostorov
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • sprejemanje živil in razvrščanje v shrambe in hladilnike
 • spoznavanje normativov pri pripravi posameznih jedi
 • mehanska obdelava živil (pranje, lupljenje, rezanje itd.)
 • termična obdelava živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje živil)
 • priprava hladnih in toplih začetnih jedi, juh, mesnih jedi, prilog, prikuh, sladic
 • pripravljalna dela v kuhinji
 • vzdrževanje higiene v kuhinji: pomivanje posode, čiščenje kuhinje, shrambe, hladilnikov

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

Strežba

1. in 2. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev oddelka v obratu, kjer se opravlja dejavnost strežbe
 • tehnična urejenost točilnice
 • seznanitev z organizacijo dela
 • bonton obnašanja na delovnem mestu
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • skrb za urejenost točilnice in pomožnih prostorov
 • skrb za urejenost prostorov za goste, kjer se odvija postrežba
 • urejenost pomožnih prostorov, predvsem skladišča
 • pripravljalna dela v točilnici in restavraciji

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

3. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev oddelka v obratu, kjer se opravlja dejavnost strežbe
 • tehnična urejenost točilnice
 • seznanitev z organizacijo dela
 • bonton obnašanja na delovnem mestu
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • samostojna priprava točilnice, pomožnih prostorov ter prostorov za goste
 • samostojno delo v točilnici in na rajonu
 • prevzem naročila za redne obroke
 • delo z gosti pri enostavnejših obrokih
 • delo z blagajno
 • poznavanje jedilnika in ponudbe določenega obrata
 • skladiščno poslovanje
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi catering dogodkov
 • izvajanje (pod mentorstvom) zahtevnejših oblik francoske in angleške strežbe (razkosavanje, filiranje, porcioniranje, flambiranje), ter osnove mešanja pijač.

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

 


Program: SSI gastronomija in turizem

Naziv izobrazbe: gastronomsko turistični tehnik

Turizem

1. in 2. letnik

V prvem letniku poteka praktično usposabljanje predvsem v turistično informacijskih centrih, lokalnih turističnih društvih in drugih lokalnih turističnih organizacijah.

V drugem letniku poteka praktično usposabljanje v turističnih agencijah, muzejih, galerijah, regijskih parkih, krajinskih parkih, ekoloških parkih, nacionalniem parku, tudi v hotelih, hostlih, termalnih centrih, wealness centrih in drugih prenočitvenih obratih in po dogovoru z mentorjem praktičnega uposabljanja v šoli v turistično informacijskih centrih, lokalnih turističnih društvih in drugih lokalnih turističnih organizacijah.

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)

 

2. Dela in naloge

 • seznanitev z lokalnim okoljem in turistično ponudbo
 • spoznavanje geografije, zgodovine, naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja
 • sprejem in dobrodošlica turistom
 • poslovno komuniciranje in oblikovanje odnosa do strank
 • svetovanje in prodaja lokalnih turističnih storitev
 • posredovanje promocijskega gradiva, prodaja turističnih spominkov in pripomočkov (zemljevidi, vodniki …)
 • zbiranje in analiza turističnih podatkov
 • posredovanje turističnih in drugih s turizmom povezanih informacij
 • priprava programov prostočasovnih aktivnosti (izleti, športni dogodki, izobraževanja, vodeni ogledi …)
 • organizacija prireditev
 • skrb za urejenost
 • pomožna dela v turizmu (priprava gradiv, mailing …)

 

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

3. letnik

Praktično usposabljanje poteka predvsem v zabaviščnih parkih, vodnih parkih, nakupovalnih središčih z animacijskimi kotički, v obili delovne terapije v domovih starejših, pa tudi v turističnih agencijah, muzejih, galerijah, regijskih parkih, krajinskih parkih, ekoloških parkih, nacionalniem parku, tudi v hotelih, hostlih, termalnih centrih, wealness centrih in drugih prenočitvenih obratih in po dogovoru z mentorjem praktičnega uposabljanja v šoli v turistično informacijskih centrih, lokalnih turističnih društvih in drugih lokalnih turističnih organizacijah.

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)

 

2. Dela in naloge

 • seznanitev z lokalnim okoljem in turistično ponudbo
 • sprejem gostov in skrb zanje v času bivanja
 • svetovanje in prodaja turističnih aranžmajev
 • posredovanje turističnih in drugih s turizmom povezanih informacij
 • priprava in izvedba pavšalnih potovanj
 • priprava in izvedba različnih vrst turistične animacije
 • priprava programov prostočasovnih aktivnosti (izleti, športni dogodki, izobraževanja, vodeni ogledi …)
 • organizacija prireditev
 • skrb za urejenost
 • pomožna dela v turizmu (priprava gradiv, mailing …)

 

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

Gostinstvo

Kuharstvo

1. in 2. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev prehrambenega obrata (kuhinja in pomožni prostori)
 • tehnična urejenost kuhinje in pomožnih prostorov
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • sprejemanje živil in razvrščanje v shrambe in hladilnike
 • mehanska obdelava živil (pranje, lupljenje, rezanje itd.)
 • pomoč pri termični obdelavi živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje živil)
 • pomoč pri pripravi hladnih in toplih začetnih jedi, juh, mesnih jedi, prilog, prikuh, sladic
 • pripravljalna dela v kuhinji
 • vzdrževanje higiene v kuhinji: pomivanje posode, čiščenje kuhinje, shrambe, hladilnikov

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

3. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev prehrambenega obrata (kuhinja in pomožni prostori)
 • tehnična urejenost kuhinje in pomožnih prostorov
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • sprejemanje živil in razvrščanje v shrambe in hladilnike
 • spoznavanje normativov pri pripravi posameznih jedi
 • mehanska obdelava živil (pranje, lupljenje, rezanje itd.)
 • termična obdelava živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje živil)
 • priprava hladnih in toplih začetnih jedi, juh, mesnih jedi, prilog, prikuh, sladic
 • pripravljalna dela v kuhinji
 • vzdrževanje higiene v kuhinji: pomivanje posode, čiščenje kuhinje, shrambe, hladilnikov

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

Strežba

1. in 2. letnik

V prvem letniku dijaki v šoli nimajo pouka strežbe.

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev oddelka v obratu, kjer se opravlja dejavnost strežbe
 • tehnična urejenost točilnice
 • seznanitev z organizacijo dela
 • bonton obnašanja na delovnem mestu
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • skrb za urejenost točilnice in pomožnih prostorov
 • skrb za urejenost prostorov za goste, kjer se odvija postrežba
 • skrb za urejenost pomožnih prostorov, predvsem skladišča
 • različna dela v točilnici in restavraciji (uporaba espreso aparata, priprava enostavnih in zahtevnejših pogrinjkov, urejanje dekoracije, postrežba enostavnih obrokov in pijač …)

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

3. letnik

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev oddelka v obratu, kjer se opravlja dejavnost strežbe
 • tehnična urejenost točilnice
 • seznanitev z organizacijo dela
 • bonton obnašanja na delovnem mestu
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • samostojna priprava točilnice, pomožnih prostorov ter prostorov za goste
 • samostojno delo v točilnici in na rajonu
 • prevzem naročila za redne obroke
 • delo z gosti pri enostavnejših obrokih
 • delo z blagajno
 • poznavanje jedilnika in ponudbe določenega obrata
 • skladiščno poslovanje
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi catering dogodkov
 • izvajanje (pod mentorstvom) zahtevnejših oblik francoske in angleške strežbe (razkosavanje, filiranje, porcioniranje, flambiranje), ter osnove mešanja pijač.


Program: PTI gastronomija

Naziv izobrazbe: gastronomski tehnik

Kuharstvo

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja (vizija in poslanstvo)
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev prehrambenega obrata (kuhinja in pomožni prostori)
 • tehnična urejenost kuhinje in pomožnih prostorov
 • seznanitev z organizacijo dela
 • kultura podjetja (odnosi med zaposlenimi, odnosi do strank …)
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • sprejemanje živil in razvrščanje v shrambe in hladilnike
 • spoznavanje normativov pri pripravi posameznih jedi
 • mehanska obdelava živil (pranje, lupljenje, rezanje itd.)
 • termična obdelava živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje živil)
 • priprava hladnih in toplih začetnih jedi, juh, mesnih jedi, prilog, prikuh, sladic
 • pripravljalna dela v kuhinji
 • vzdrževanje higiene v kuhinji: pomivanje posode, čiščenje kuhinje, shrambe, hladilnikov

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika

Strežba

1. Spoznavanje podjetja in dela v njem

 • predstavitev podjetja
 • predstavitev dejavnosti
 • predstavitev oddelka v obratu, kjer se opravlja dejavnost strežbe
 • tehnična urejenost točilnice
 • seznanitev z organizacijo dela
 • bonton obnašanja na delovnem mestu
 • varstvo pri delu

2. Dela in naloge

 • samostojna priprava točilnice, pomožnih prostorov ter prostorov za goste
 • samostojno delo v točilnici in na rajonu
 • prevzem naročila za redne obroke
 • delo z gosti pri enostavnejših obrokih
 • delo z blagajno
 • poznavanje jedilnika in ponudbe določenega obrata
 • skladiščno poslovanje
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi catering dogodkov
 • izvajanje (pod mentorstvom) zahtevnejših oblik francoske in angleške strežbe (razkosavanje, filiranje, porcioniranje, flambiranje), ter osnove mešanja pijač.

3. Zaključek praktičnega uposabljanja z razgovorom in ocenjevanjem dnevnika