Načrt skupine za vodenje - nadaljevalni

Obljuba dela dolg! Lanski generaciji vodnikov, ki se je pri svojem usposabljanju in delu zelo izkazala, sem obljubila, da bodo lahko letos nadaljevali s svojim delom v nadaljevalnem krožku vodnikov. Način dela bo enak, kot pri začetnikih. Dobivali se bomo enkrat tedensko, pri delu morajo uporabljati delovno obleko, socialne veščine in lanskoletna znanja pridobljena pri krožku in pri pouku, ki jih bodo dopolnjevali z letošnjimi. Po obnovitvi lani pridobljenih kompetenc bodo pomagali pri usposabljanju vodnikov začetnikov in začeli s takojšnjim izvajanjem vodenja v šoli in Celju ter promocijo turističnih poklicev.


  1. Evidentiranje usposobljenih vodnikov – tutorjev - september
  2. Usposabljanje z nadgrajevanjem znanj v Celju – oktober
  3. Sodelovanje na Dnevu odprtih vrat – 21. in 22. oktober
  4. Usposabljanje vodnikov začetnikov z vodenjem pod mentorstvom – november
  5. Samostojno vodenje na naši šoli in v Celju – druga polovica leta
  6. Samostojno izvajanje promocije za osnovne šole in druga dela za šolo – druga polovica leta
  7. Vodenje na informativnih dneh – februar
  8. Sodelovanje na nagradnem izletu ali prosti dan za najboljše vodnike - junij

 

Mentorica šolskih vodnikov:

Mag. Vida Lončarič, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.