Matematični krožek

MATEMATIKA je kot alpinizem-
zmeraj začneš v dolini,
se vzpenjaš,
oprimki so ti vodilo
in
končno dosežeš vrh.
KAKŠNO ZMAGOSLAVJE!!!

 

Namenjen je predvsem dijakom zaključnih letnikov srednjega strokovnega izobraževanja: gastronomija in turizem ter poklicno tehniškega izobraževanja: gastronomija, ki se bodo opredelili za matematiko na poklicni maturi. Dijaki naj bi bili čimbolj pripravljeni tako na pisni in ustni del poklicne mature iz matematike že sproti čez celotno šolsko leto in bili na koncu zato bistveno manj obremenjeni z matematičnimi oreščki, ki jih zahteva poklicna matura iz matematike. Krožek bi lahko obiskovali prav tako tudi dijaki, ki bi se po končanem izobraževanju na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje odločili opravljati maturitetni tečaj v naslednjem šolskem letu in bi na krožku obnovili znanje matematike srednjega strokovnega izobraževanja, ki bi predstavljal temelj za nadgradnjo pri zahtevnejših nalogah kasnejše mature.

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.