Bralni klub

Knjige»Nekatere knjige je treba samo poskusiti, druge pogoltniti,

nekaj pa je tudi takih, ki jih je treba žvečiti in prebaviti«

(F. Bacon)

 

V šolskem letu 2009/2010 je na šoli začel delovati bralni klub.

Osnovni cilj je spodbujati bralne navade dijakov, širiti »bralni virus«, dvigniti kulturo bralne ravni na šoli, spodbujati kritično mišljenje, sposobnost razpravljanja, presojanja, vrednotenja.

Načrt dela:

  • spremljanje knjižnih novosti, nagrajenih del, revialnega tiska v slovenskem in širšem merilu in poskus ocenjevanja teh,

  • določiti bralne teme za vse šolsko leto,

  • branje literature po lastni izbiri,

  • seznanitev z delom in namenom delovanja Bralnega društva Slovenije,

  • spoznavanje pomembnosti branja za naše kognitivno mišljenje,

  • priprava govornih nastopov o prebranem.

Člani se sestajajo predvidoma enkrat mesečno v šolski knjižnici.

Na prvem sestanku v šolskem letu se dogovorijo o temi , v okviru katere si člani izbirajo literaturo. Na srečanjih o prebranem poročajo, pripravijo govorne nastope, razpravljajo, izmenjavajo mnenja.

Mentorica bralnega kluba je Melita Požežnik.

 

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.