Krožki

Šola ni samo učenje v razredu, temveč tudi prostor druženja in poglabljanja znanja. Na voljo so številni krožki oz. dodatne dejavnosti, kjer lahko dijaki razvijajo svoje sposobnosti, negujejo talente, uresničujejo posebna zanimanja ali pa se preprosto ustvarjalno odklopijo in igrivo sprostijo.