Učbeniški sklad

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad, kjer si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Izposodijo si lahko celoten komplet učbenikov ali posamezne učbenike za vse izobraževalne programe in vse letnike. Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo obrabnino, ki znaša do ene tretjine maloprodajne cene učbenikov. Prijavnice za učbeniški sklad je potrebno oddati v šolski knjižnici do 24. junija 2019.

Položnico za obrabnino prejmejo dijaki prvi šolski dan (2. 9. 2019) in po plačilu le-te dvignejo učbenike v šolski knjižnici.

Izposojene učbenike je potrebno vrniti do konca pouka. Po dogovoru z knjižničarko jih lahko obdržijo za dopolnilne in zaključne izpite ali poklicno maturo.

V primeru, da dijak vrne poškodovan ali uničen učbenik (ali ga sploh ne vrne), mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.

V dogovoru s skrbnico učbeniškega sklada lahko poškodovani ali izgubljeni učbenik nadomesti z novim.

Na koncu seznama je objavljen tudi seznam delovnih zvezkov, ki jih dijaki kupijo sami.

Skrbnica učbeniškega sklada na naši šoli je knjižničarka Melita Požežnik.

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Gastronomsko-turistični tehnik: 1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Gastronom hotelir: 1. letnik
2. letnik
3. letnik
Gastronomski tehnik: 1. letnik
2. letnik
Delovni zvezki seznam