Regresirani učbeniki

Objavljeno 29.08.2012 ob 14:37 v naslednjih kategorijah: Knjižnica, Novice šole

Obvestilo za regresiranje učbenikov iz učbeniškega sklada

Dijaki iz socialno šibkih družin imajo možnost regresiranja učbenikov iz učbeniškega sklada (znižana ali brezplačna izposoja učbenikov).

V prošnji za regresiranje učbenikov je potrebno navesti ime in priimek dijaka, domač naslov, program in letnik v katerem se izobražuje.

Prošnji je potrebno priložiti fotokopijo odločbe Centra za socialno delo iz katere je razviden odstotek dohodka na družinskega člana glede na povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji.

Rok oddaje prošenj: petek, 7. 9. 2012.

Pisne odgovore na prošnje bodo dijaki prejeli do srede, 12. 9. 2012. Do takrat počakajo s plačilom položnice za obrabnino učbenikov (ki so jo dobili prvi šolski dan).

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 4255-487 (knjižnica) ali e-mailu: melita.pozeznik@ssgt.si.

 

Knjižničarka:

Melita Požežnik

Kuharski krožek

Na naši šoli se poleg mnogih dejavnosti odvija tudi krožek kuharstva, ki ga vodi ga. Cecilija Božnik, kjer se bodoči turisti učijo osnov kuharstva in peke.

V decembru so bili še zelo ustvarjalni, saj so pekli božične piškotke, medenjake, čokoladne poljubčke, orehove klobučke, lešnikove kupe in še mnogo drugih posladkov. Oblivali so jih z ...