Učbeniški sklad 2011/12

Objavljeno 14.06.2011 ob 12:30 v naslednjih kategorijah: Knjižnica

Na spletni strani šolske knjižnice je objavljen seznam učbenikov za šolsko leto 2011/2012.

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad, kjer si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Izposodijo si lahko celoten komplet učbenikov ali posamezne učbenike za vse izobraževalne programe in vse letnike. Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo obrabnino, ki znaša do ene tretjine maloprodajne cene učbenikov. Prijavnice za učbeniški sklad je potrebno oddati v šolski knjižnici do 24. junija 2011.

Položnico za obrabnino prejmejo dijaki prvi šolski dan (1. 9. 2011) in po plačilu le-te dvignejo učbenike v šolski knjižnici.

Izposojene učbenike je potrebno vrniti do konca pouka. Po dogovoru z knjižničarko jih lahko obdržijo za dopolnilne in zaključne izpite ali poklicno maturo.

V primeru, da dijak vrne poškodovan ali uničen učbenik (ali ga sploh ne vrne), mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.

V dogovoru s skrbnico učbeniškega sklada lahko poškodovani ali izgubljeni učbenik nadomesti z novim.

Na koncu seznama je objavljen tudi seznam delovnih zvezkov, ki jih dijaki kupijo sami.

Skrbnica učbeniškega sklada na naši šoli je knjižničarka Melita Požežnik.

Novoletno voščilo

Za nami je viharno leto, v katerem se je spremenilo marsikaj tudi za nas. Skupaj smo uživali v zmagah in se tolažili ob porazih. Naj bo slednjih v prihajajočem letu čim manj.

V letu 2012 želim vsem dijakom, dijakinjam, staršem in sodelavcem Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje veliko zdravja in sreče.

Želim vam novosti in spremembe, ki ...