Ka'dogaja

Šolski časopis "Ka' dogaja" izhaja enkrat mesečno, namenjen pa je dijakom in vsem zaposlenim na šoli. Prinaša utrip šole: predstavljene so dejavnosti šole, ekskurzije, izleti, literarni prispevki dijakov, malo je heca, malo je kulinarike, na koncu pa prava detektivska uganka (pravilni odgovor prinese srečnemu izžrebancu lepo nagrado).

Uživajte ob prebiranju!

mentorici: mag. Vesna Krajnc in Melita Požežnik

Aktualni izvod

Pretekli izvodi