Gradivo

Gradivo v šolski knjižnici je urejeno po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) in je v prostem pristopu. Celoten fond obsega okoli 21.000 enot gradiva (od tega okoli 10.000 enot v učbeniškem skladu):

 • referenčno gradivo (slovarji, atlasi, enciklopedije, leksikoni in drugi priročniki),

 • knjige (leposlovje, poljudna in strokovna literatura),

 • serijske publikacije (revije, časopisi),

 • videokasete,

 • zvočne kasete in CD-ji,

 • CD-ROM-i,

 • DVD filmi, seminarske in raziskovalne naloge dijakov.

Roki izposoje

 • KNJIGE 14 dni

 • REVIJE 7 dni

 • MEDIOTEČNO GRADIVO (CD-ROM-i, CD-ji, avdio in videokasete) 7 dni

 • REFERENČNO GRADIVO (leksikoni, slovarji, priročniki…) je možno uporabljati samo v prostorih šolske knjižnice.

Vso izposojeno gradivo je možno podaljšati, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Podaljševanje ni možno za domače branje.